10 กุมภาพันธ์ 2564 หลักฐานเก่าแก่สุดในการใช้สัญลักษณ์ของมนุษย์

ที่มา: https://www.thairath.co.th /news/foreign/2029369

นักวิทยาศาสตร์ และนักประวัติศาสตร์คาดการณ์มานานแล้วว่า การแกะสลักบนหินและกระดูกถูกใช้เป็นรูปแบบของสัญลักษณ์ย้อนหลังไปถึงช่วงกลางของยุคหินเก่า เมื่อราวๆ ๒๕๐,๐๐๐ – ๔๕,๐๐๐ ปีก่อนคริสต์ศักราช แต่การหาข้อมูลสนับสนุนทฤษฎีดังกล่าวกลับหายากมากการค้นพบล่าสุดโดยนักโบราณคดีจากมหาวิทยาลัยฮีบรู และมหาวิทยาลัยไฮฟา ประเทศอิสราเอล ร่วมกับทีมวิจัยจากศูนย์วิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประเทศฝรั่งเศส ที่ใช้การถ่ายภาพ ๓ มิติ และวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์ รวมถึงจำลองการแกะสลักเชิงทดลองในห้องปฏิบัติการ เปิดเผยหลักฐานของการใช้สัญลักษณ์ที่พบในชิ้นส่วนกระดูกเชื่อว่า มีอายุประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ ปี พบในภูมิภาครามลา ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศอิสราเอล ชิ้นส่วนเหล่านี้ยังคงสภาพสมบูรณ์จนทำให้ตรวจพบรอยแกะสลักที่คล้ายกัน ๖ รอย ความยาวตั้งแต่ ๓๘ – ๔๒ มม. ตรงด้านหนึ่งของกระดูก การแกะสลักนั้นเกิดจากฝีมือมนุษย์อย่างแน่นอน และน่าจะเกี่ยวข้องในเชิงสัญลักษณ์ที่สำคัญ หรือทางจิตวิญญาณ ดร. ยอสซี ซายด์เนอร์ จากสถาบันโบราณคดีแห่งมหาวิทยาลัยฮีบรูเผยว่า พื้นที่นี้น่าจะเคยถูกใช้เป็นค่าย หรือสถานที่พบปะของนักล่ายุคหินเก่า พวกเขาจะฆ่าสัตว์ที่จับมาได้ในสถานที่นี้ ส่วนกระดูกที่พบระบุว่าเป็นวัวป่าขนาดใหญ่ที่สูญพันธุ์ไปแล้ว และเป็นสายพันธุ์ที่พบเห็นได้ทั่วไปในตะวันออกกลางในช่วงเวลานั้น