10 กุมภาพันธ์ 2563 แผ่นดินไหว 4.7 เขย่า ‘เมียนมา’ เกิดขึ้นใกล้เคียงกันถึง 3 วัน

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/regional/756722

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานเมื่อเวลา 02.10 น. วันนี้ ตามเวลาประเทศไทย เกิดแผ่นดินไหว ขนาด 4.7 ลึก 11 กม. ที่ประเทศเมียนมา ห่างไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 445 กม. 

โดยช่วงนี้ลักษณะการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศพม่าเกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกันเป็นวันที่ 3 แล้ว ก่อนหน้านี้วันที่ 8 ก.พ. เวลา 17.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ขนาด 2.2 ลึก 3 กม. ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอ.พบพระ จ.ตาก ประมาณ 97 กม.

และวันที่ 7 ก.พ. เวลา 21.10 น. ตามเวลาประเทศไทย ขนาด 3.4 ลึก 10 กม. ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 151 กม