10 กุมภาพันธ์ 2563 ทหารเร่งแก้ปัญหาภัยแล้ง แจกน้ำชาวตรัง – เมืองคอน

ที่มา : https://www.naewna.com/local/471930

พลตรีภาสกร ทวีตา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 43 และหัวหน้าค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 43 และกองบัญชาการช่วยรบที่ 4 นำรถบรรทุกน้ำขนาด 6 พันลิตร จำนวน 7คัน ออกช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่หมู่ที่ 6,9,12 ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ตั้งแต่เดือนมกราคม ที่ผ่านมา เนื่องจากเกิดฝนทิ้งช่วง ทำให้แหล่งน้ำตามธรรมชาติแห้งขอด ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเดือดร้อนกว่าพันครัวเรือน ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ได้ร้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยทหาร เพื่อให้นำรถบรรทุกน้ำอุปโภค บริโภค มาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้

โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 43 และกองบัญชาการช่วยรบที่ 4 นำรถบรรทุกน้ำ มาช่วยเหลือประชาชนโดยนำน้ำใส่ภาชนะของประชาชนและแหล่งน้ำกลางของหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้ใช้ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งประชาชนในพื้นที่ได้กล่าวขอบคุณทหารและรัฐบาลที่นำรถบรรทุกน้ำมาช่วยเหลือประชาชนที่กำลังประสบความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้