10 กุมภาพันธ์ 2563 ค่า “ฝุ่นกรุง” กลับมาสูงหลายพื้นที่ ส่วนเหนือยังมีไฟป่า

ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/local/1767790

ค่าฝุ่นจิ๋วสูงขึ้นเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ สาเหตุจากการลักลอบเผาป่าที่ จ.ตาก เกิดไฟไหม้ป่าหุบเขาในพื้นที่ 4 อำเภอลุกลามเป็นวงกว้างยากต่อการเข้าพื้นที่ดับไฟ คพ.แจงค่าฝุ่นภาคเหนืออยู่ในระดับสีส้ม 13 พื้นที่ ส่วนกรุงเทพฯ 5 สถานี นอกจากนี้ปัญหาภัยแล้งใน จ.เชียงใหม่ หลายหน่วยงานเร่งหาแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้ช่วงแล้ง

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานว่า สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล คพ.ร่วมกับ กทม.ตรวจวัดจำนวน 54 สถานี ตรวจวัดค่าได้ 31-59 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม) ปริมาณฝุ่นละอองในภาพรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเกือบทุกพื้นที่จากช่วงเช้าของเมื่อวันที่ 8 ก.พ. และพบเกินค่ามาตรฐาน อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ พื้นที่สีส้ม จำนวน 5 สถานี ได้แก่ กทม. ริมถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 95 เขตวังทองหลาง 59 มคก./ลบ.ม. แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 53 มคก./ลบ.ม. แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม 56 มคก./ลบ.ม. แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 51 มคก./ลบ.ม. ริมถนนพระราม 3-เจริญกรุง เขตบางคอแหลม 51 มคก./ลบ.ม. และ ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ 53 มคก./ลบ.ม.

สำหรับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 39-67 มคก./ลบ.ม. ปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 เพิ่มสูงขึ้นกว่าวันก่อนหน้าทุกสถานี คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานในระดับสีส้ม 13 พื้นที่ ได้แก่ จ.เชียงราย ต.เวียง อ.เมือง 53 มคก./ลบ.ม. ต.เวียงพางคํา อ.แม่สาย 64 มคก./ลบ.ม. จ.เชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง 53 มคก./ลบ.ม. ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 54 มคก./ลบ.ม. จ.ลําปาง ต.พระบาท อ.เมือง 67 มคก./ลบ.ม. ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ 63 มคก./ลบ.ม. ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ 60 มคก./ลบ.ม. ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ 57 มคก./ลบ.ม. จ.แม่ฮ่องสอน ต.จองคํา อ.เมือง 53 มคก./ลบ.ม. ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน 63 มคก./ลบ.ม. ต.นาจักร อ.เมืองแพร่ 67 มคก./ลบ.ม. ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา 65 มคก./ลบ.ม. ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 57 มคก./ลบ.ม.

ภาคกลางและตะวันตก ฝุ่นละออง PM 2.5 เกินมาตรฐาน 6 พื้นที่ ได้แก่ จ.สระบุรี ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ 88 มคก./ลบ.ม. ต.ปากเพรียว อ.เมือง 77 มคก./ลบ.ม. ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 62 มคก./ลบ.ม. ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี 73 มคก./ลบ.ม. ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ 60 มคก./ลบ.ม. ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี 51 มคก./ลบ.ม. ต.บ้านเหนือ อ.เมืองกาญจนบุรี 77 มคก./ลบ.ม. ภาคตะวันออก อ.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 67 มคก./ลบ.ม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา 55 มคก./ลบ.ม.