10 กันยายน 2565 ห่วงปลากัด GMOs รุกพันธุ์พื้นเมือง เสี่ยงถูกกีดกันการค้า

ที่มา : https://www.thaipbs.or.th/news/content/319263

นางอรุณี รอดลอย ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์น้ำและพรรณไม้น้ำสวยงาม กรมประมง กล่าวเกี่ยวกับสถานการณ์สัตว์น้ำดัดแปลงพันธุกรรม (จีเอ็มโอ) โดยเฉพาะกลุ่มปลาสวยงาม ซึ่งประเทศไทยเป็นอันดับในการส่งออกปลาสวยงามของโลก

นางอรุณี อธิบายว่า หลายประเทศไม่ยอมรับเรื่องการดัดแปลงพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิต จึงออกกฎมาควบคุม เพราะอาจส่งผลให้เกิดการปนเปื้อนทางพันธุกรรมกับชนิดพันธุ์ที่มีในท้องถิ่น โดยเฉพาะปลาสวยงาม เมื่อมีการแทรกเข้าไปอยู่ในยีนแล้วเป็นเรื่องยากที่จะจัดการ ที่สำคัญอาจสูญเสียความเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิม หากหลุดรอดไปจะกลายเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของแหล่งน้ำในธรรมชาติ เสี่ยงต่อการรุกรานสัตว์น้ำท้องถิ่น สร้างความเสียหายต่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

เรื่องนี้กลายเป็นโจทย์ให้ กรมประมงต้องสกัดไม่ให้เกิดปัญหาหลุดรอดไปในแหล่งน้ำธรรมชาติ เพราะถ้าไม่ยับยั้งในอนาคตเกิดการปนเปื้อนกับชนิดปลาในท้องถิ่น ทำให้ถูกกีดกันทางการค้า สร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมปลาสวยงามของไทย