10 กันยายน 2565 ลดใช้สารเคมี อนุรักษ์ป่าแม่แจ่ม

ที่มา : https://news.ch7.com/detail/593717

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เคยถูกทำลายและใช้สารเคมีทำการเกษตรในพื้นที่ จนกลายเป็นต้นเหตุของภัยธรรมชาติ ล่าสุด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปฟื้นฟูแล้ว พร้อมผลักดันให้เป็นพื้นที่ต้นแบบขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียว

ก่อนหน้านี้ ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม เข้าอยู่ทำกินอย่างผิดกฏหมาย ป่าต้นน้ำถูกทำลาย จากการเข้าไปใช้พื้นที่ทำการเกษตร โดยเฉพาะที่ตำบลกองแขก ชาวบ้านยึดอาชีพปลูกข้าวโพด จนก่อให้เกิดปัญหาการใช้สารเคมี และภัยธรรมชาติน้ำป่าไหลหลาก ดินไหลจากภูเขาลงสู่พื้นราบ ซึ่งเกิดจากการใช้ดินผิดวิธี ไม่มีการอนุรักษ์ดินและน้ำ และยังเกิดปัญหาหมอกควันและไฟป่าตามมาจากซังและต้นข้าวโพด

ล่าสุด นางรวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ หรือ สคทช. ลงพื้นที่ไปติดตามการแก้ไขปัญหาผืนป่าแห่งนี้ หลังกรมที่ดินจัดสรรพื้นที่ทำกินให้ชาวบ้านอย่างถูกกฏหมาย กว่า 1,300 คน จำนวน 8,780 ไร่

พบว่าผืนป่าได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู และเพิ่มพื้นที่สีเขียว เนื่องจากชาวบ้านได้รับการพัฒนาอาชีพที่เหมาะสม ลดการใช้สารเคมีทำการเกษตร หันมาประกอบอาชีพ รูปแบบเศรษฐกิจสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ไข่ อินทรีย์สร้างป่า, ผักอินทรีย์สร้างป่า, สมุนไพรสร้างป่า และผลไม้ยืนต้นอินทรีย์ เป็นต้น สามารถสร้างรายได้ เลี้ยงดูครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น