10 กันยายน 2564 จีนปลื้มอภิมหาโครงการผันน้ำจากใต้ขึ้นเหนือ

ที่มา:

https://www.khaosod.co.th/around-the-world-news/news_6611586

ทางการจีนเปิดเผยว่า ชาวจีนมากกว่า 140 ล้านคนได้รับประโยชน์โดยตรงจากอภิมหาโครงการผันน้ำจากภาคใต้สู่ภาคเหนือ ซึ่งขนส่งน้ำจากแม่น้ำสายสำคัญทางตอนใต้สู่พื้นที่แห้งแล้งทางตอนเหนือของประเทศ นายสือ ชุนเซียน เจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรน้ำของจี แถลงข่าวว่า โครงการฯ ขนส่งน้ำผ่านเส้นทางผันน้ำสายกลาง และสายตะวันออกแล้วกว่า 46,000 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยจัดส่งน้ำสู่ 280 อำเภอของเมืองขนาดกลางและขนาดใหญ่มากกว่า 40 แห่ง ช่วยบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำในภูมิภาคตอนเหนือ โครงการนี้กลายเป็นเส้นทางหล่อเลี้ยงชีวิตสายใหม่สำหรับหลายเมือง นายสือ กล่าวว่า ยังช่วยปรับปรุงระบบนิเวศท้องถิ่น โดยขนส่งน้ำผ่านเส้นทางผันน้ำสายกลาง และสายตะวันออกเพื่อการใช้งานเชิงนิเวศกว่า 6,400 ล้านลูกบาศก์เมตร ช่วยควบคุมปัญหาการลดลงของระดับน้ำบาดาลและการทรุดตัวของดินอย่างมีประสิทธิภาพ โครงการประกอบด้วย 3 เส้นทาง เส้นทางผันน้ำสายกลาง ซึ่งมีบทบาทสำคัญที่สุดเนื่องจากรับหน้าที่ป้อนน้ำให้เมืองหลวงของประเทศ เส้นทางนี้มีต้นสายอยู่ที่อ่างเก็บน้ำตานเจียงโข่ว มณฑลหูเป่ย ง ไหลผ่านมณฑลเหอหนาน และเหอเป่ย มายังกรุงปักกิ่งและนครเทียนจิน ทางตอนเหนือ โดยเริ่มผันน้ำครั้งแรกเมื่อเดือน ธ.ค. 2557