สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

10 กรกฎาคม 2567 “พัชรวาท” เปิดงาน BIO DAY 2024 ชวนทุกคนสร้างความเป็นหุ้นส่วน ร่วมสร้างความร่วมมือ มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน ส่งต่อมรดกทางธรรมชาติให้คนรุ่นต่อไป

"พัชรวาท" เปิดงาน BIO DAY 2024 ชวนทุกคนสร้างความเป็นหุ้นส่วน ร่วมสร้างความร่วมมือ มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน ส่งต่อมรดกทางธรรมชาติให้คนรุ่นต่อไป

ที่มา : รัฐบาลไทย (https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/85632)

วันนี้ (9 กรกฎาคม 2567) เวลา 13.30 น. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปี พ.ศ. 2567 พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ โดยมี ร.อ.รชฏ พิสิษฐบรรณกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงฯ คณะผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด ทส. ตลอดจนผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องบีซีซี ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยมีนายประเสริฐ ศิรินภาพร เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปี พ.ศ. 2567 ในหัวข้อ “BE PART OF THE PLAN“ “ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแผน : สร้างความเป็นหุ้นส่วน สร้างความร่วมมือ มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน“

พล.ต.อ.พัชรวาท ได้กล่าวในปาฐกถาพิเศษว่า ปัจจุบันทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย กำลังเผชิญปัญหาการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ แม้ว่าจะมีความร่วมมือขององค์กรสหประชาชาติและประเทศทั่วโลก ที่ร่วมหาแนวทางและเร่งดำเนินการเพื่อหยุดยั้งและชะลอปัญหาการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ แต่ปัญหายังทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ หากให้ภาครัฐดำเนินการแก้ไขปัญหาเพียงอย่างเดียว คงไม่ทันท่วงทีและไม่เพียงพอ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ จึงจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศและในประเทศ สถาบันการศึกษา และประชาชน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความสำคัญพร้อมสนับสนุนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและฟื้นฟูระบบนิเวศ โดยการสร้างความตระหนักถึงคุณค่า ให้ทุกภาคส่วนเข้าใจ และบูรณาการความร่วมมืออย่างมีส่วนร่วม การส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้ รวมถึง การเพิ่มความร่วมมือด้านแหล่งเงินทุน ผ่านกลไกทางการเงินให้กับประชาชนและวิสาหกิจชุมชน ที่เน้น การผลิตสินค้าจากฐานทรัพยากรชีวภาพ ซึ่งจะทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ กับประชาชนและชุมชนในพื้นที่ การใช้ประโยชน์และดูแลทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ จะเป็นไปอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน นอกจากนี้ ยังมีนโยบายที่สำคัญในการเร่งขับเคลื่อนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และลดการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ ให้เป็นรูปธรรม ผ่านกลไกของแผนปฏิบัติการ ด้านความหลากหลายทางชีวภาพระดับชาติ พ.ศ. 2566 – 2570 และพระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายในการหยุดยั้งการสูญเสีย และนำความหลากหลาย
ทางชีวภาพกลับคืนมาได้ภายในปี พ.ศ. 2573

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

https://cutt.ly/meozcUaw https://cutt.ly/Ieozc9W8 https://cutt.ly/Teozc688 https://cutt.ly/GeozvyZf https://cutt.ly/FeozvpGX
Skip to content