10 กรกฎาคม 2564 จับเสือโคร่งกัดแพะชาวบ้าน คืนป่าห้วยขาแข้ง

ที่มา : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2821613

น.ส.วีรยา  โอชะกุล ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์(สบอ.) ที่ 12 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รายงานการปฏิบัติการเฝ้าระวังเสือโคร่ง ตัวที่ออกจากป่าห้วยขาแข้ง มาทำร้ายแพะของราษฎรบ้านบึงเจริญ จังหวัดอุทัยธานี ว่า  สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ดำเนินการสร้างคอกและนำเหยื่อล่อเสือไว้ในคอกเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 จุด โดยเมื่อคืนที่ผ่านมา ชุดเฝ้าระวัง ทั้ง 7 ชุด ชุดละ 5 นาย รวมทั้งราษฎรอาสา รวมเป็น 35 นาย เข้าอยู่เวรประจำจุดอย่างพร้อมเพรียง โดยในแต่ละจุดที่เฝ้าระวัง ได้ก่อกองไฟไว้ 1 กอง พร้อมใช้แสงไฟส่องไปยังคอกปศุสัตว์ ผลคือ เหตุการณ์ปกติ ไม่มีเสือออกมาแต่อย่างใด

ในขณะที่ชุดเฝ้าระวังของพื้นที่เตรียมการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับเสลา-ห้วยระบำ จำนวน 2 ชุด ใช้รถยนต์ วิ่งเปิดไฟสูง เบิลเครื่องเป็นระยะ และใช้แสงไฟส่องเข้าไปในป่า วิ่งตามแนวขอบป่า เพื่อผลักดันเสือไม่ให้ออกมายังหมู่บ้าน ทุกๆ 1 ชั่วโมง ทั้งคืน ผล ไม่พบเสือ ทั้งนี้ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้ประสานแผนบิน โดยได้ส่งภาพ/ขนาดของกรงให้ฝ่ายการบินพิจารณา และให้คำแนะนำ เพื่อจะได้เตรียมกรงให้ถูกต้องสำหรับเตรียมการลำเลียงเคลื่อนย้ายเสือโคร่งทางอากาศยาน เมื่อจับเสือได้

หลังจาก เมื่อเวลา 20.30 น. ของวัน ที่ 9 กรกฎาคม เจ้าหน้าที่ชุดเฝ้าระวังของหน่วยทุ่งแฝก พบเห็นตัวเสือโคร่ง กำลังมุ่งหน้าเข้าหมู่บ้านบึงเจริญ เจ้าหน้าที่จึงได้ส่องไฟเข้าใส่เพื่อผลักดันกลับเข้าป่า และโดยทันทีที่ทราบข่าว เจ้าหน้าที่สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ รีบเข้าตรวจสอบสัญญาณวิทยุ ผลไม่พบสัญญาณวิทยุที่ติดคอเสือ จึงมั่นใจว่าเสือตัวนี้ยังไม่ได้ติดสัญญาณวิทยุ หรือไม่ก็สัญญาณวิทยุที่ปลอกคอเสือไว้ เสียจนใช้การไม่ได้ หัวหน้าชุดได้รีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกชุดทราบ เพิ่มการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด