10 กรกฎาคม 2563 ปภ. รายงานสถานการณ์น้ำป่า ๔ จังหวัดคลี่คลายแล้ว

ที่มา : https://www.innnews.co.th/regional-news/news_719251/

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า จากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ ๖ ก.ค. ๖๓ จนถึงปัจจุบัน เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่ ๔ จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และชลบุรี รวม ๕ อำเภอ ๑๐ ตำบล ๒๓ หมู่บ้าน ๑ เขตปกครองพิเศษ (พัทยา) ประชาชนได้รับผลกระทบ ๑๑๒ ครัวเรือน ถนนเสียหาย ๖ สาย คอสะพาน ๖ แห่ง ฝาย ๑๒ แห่ง พื้นที่การเกษตร ๑๐ ไร่ ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิตปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเจ้าหน้าที่พร้อมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัย เครื่องสูบน้ำ และยานพาหนะให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยขนย้ายสิ่งของไปไว้ในที่สูงและเร่งระบายน้ำท่วมขัง รวมถึงแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค อีกทั้งจัดเจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัย สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย ๑๗๘๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป