1 เมษายน 2567 ส่องเทรนด์ธุรกิจรักษ์โลก ปี 67 “ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม-EV-พลังงานสะอาด” สุดบูม

การรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ธุรกิจเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น

ที่มา https://www.prachachat.net/sd-plus/sdplus-sustainability/news-1530171

เมื่อเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนกลายเป็นกฎกติกาใหม่ของธุรกิจการค้าโลก และเป็นข้อบังคับให้ธุรกิจต้องปรับตัวให้สอดรับกับกระแสรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อความอยู่รอด กฎหมายและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มงวดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายระดับโลก คือ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี ค.ศ. 2050 ที่ทุกประเทศต้องร่วมมือกัน เป็นแรงหนุนให้ธุรกิจที่สอดรับกับกระแสรักษ์สิ่งแวดล้อมมีจำนวนเพิ่มขึ้นมาก

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สามารถแบ่งเป็น 4 กลุ่มธุรกิจหลัก คือ 1) กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหมุนเวียน 2) กลุ่มธุรกิจห่วงโซ่อุปทานของการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า 3) กลุ่มการผลิตไฟฟ้า ประปา และพลังงานทางเลือกอื่น ๆ และ 4) กลุ่มธุรกิจให้คำปรึกษาและบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเติบโตเพิ่มมากขึ้น สะท้อนถึงโอกาสของธุรกิจในกลุ่มนี้ จึงทำให้มีผู้เล่นรายใหม่ ๆ เข้ามาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและตลาด ซึ่งไม่ว่าธุรกิจจะอยู่ในอุตสาหกรรมใดก็ตาม จะต้องปรับตัวสู่แนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อให้ธุรกิจแข่งขันได้ในระยะยาว ทั้งการนำหลักการ ESG (Environmental Social & Governance) มาใช้ในองค์กร โดยให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล มีการกำหนดกลยุทธ์ด้าน ESGขององค์กร มีการเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อวางแผนลดการปล่อย ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับธุรกิจให้มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Tech) เพิ่มมากขึ้น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content