1 เมษายน 2564 ภาวะโลกร้อนเร่งซากุระ ประเทศญี่ปุ่นบานเร็วสุดในรอบ ๑,๒๐๐ ปี

ที่มา: https://news.thaipbs.or.th/content/302957

มหาวิทยาลัยโอซากะ ประเทศญี่ปุ่นระบุว่า ปีนี้ดอกซากุระบานในวันที่ ๒๖ มี.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าเร็วที่สุดในรอบ ๑,๒๐๐ ปี นับตั้งแต่มีการบันทึกข้อมูล และพบว่านับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๓๔๓ เป็นต้นมา ดอกซากุระซึ่งปกติจะบานในช่วงกลางเดือน เม.ย. บานเร็วขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น ส่งผลต่อการเติบโตของพืชพันธุ์ต่างๆ ช่วงเวลาที่ดอกซากุระบานมีเพียงไม่กี่วันเท่านั้น แต่ถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญต่อชาวญี่ปุ่น ทั้งในแง่ของเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ถือเป็นช่วงเวลาที่ครอบครัวและเพื่อนๆ มักจะร่วมกันรับประทานอาหาร หรือเฉลิมฉลองใต้ต้นซากุระด้วยกัน และมีส่วนช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทำให้คนจับจ่ายซื้อสินค้า และเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้นอีกด้วย

LinksLinks2