1 เมษายน 2564 ถนนจากขยะรีไซเคิลสายแรกของไทย

ที่มา:

https://news.thaipbs.or.th/content/302955

ซองพลาสติกที่บรรจุกาแฟถูกนำมาบดก่อนจะนำไปผสมกับยางมะตอย เพื่อนำไปสร้างถนนจากขยะรีไซเคิลสายแรกของประเทศไทย ริมหาดนพรัตน์ธารา หน้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี ต. อ่าวนาง อ. เมืองกระบี่ จ. กระบี่ บนเนื้อที่รวม ๖,๐๐๐ ตารางเมตร ปริมาณขยะพลาสติกที่ถูกนำมาผสม
มีน้ำหนักรวม ๑๐,๒๗๐ กก. นายประกิต วงศ์ศรีวัตนกุล รองอธิบดีกรมอุทยานฯ เปิดเผยว่า ถนนเส้นนี้เป็นเส้นแรกในเขตอุทยานฯ ที่นำขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และยังสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นความสำคัญกับการลดการใช้ขยะที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกัน เป็นการสื่อให้เห็นถึงการพัฒนากับการอนุรักษ์ที่ต้องเดินไปด้วยกัน และในอนาคตจะนำเอาเทคโนโลยีนี้ไปใช้ในอีกหลายๆ พื้นที่ของกรมอุทยานฯ ซึ่งจะลดปริมาณขยะพลาสติกที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมได้ทางหนึ่งด้วย