1 สิงหาคม 2565 เหมืองโพแทชดันเศรษฐกิจอีสานเกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยถูก

ที่มา : https://www.prachachat.net/economy/news-994090

หลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้โครงการเหมืองแร่โพแทช จ.อุดรธานี เดินหน้าโครงการต่อจนนำไปสู่การอนุมัติประทานบัตร เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2565 ที่ผ่านมา เอกชนมองว่ารัฐพิจารณาจากเศรษฐกิจโดยรวม ที่ขณะนี้ภาคการเกษตรไทยได้รับผลกระทบจากปุ๋ยราคาแพง และการขาดแคลนปุ๋ยเคมีอย่างหนัก ผลพวงเกิดจากสงครามรัสเซียและยูเครน ทำให้ไม่สามารถนำเข้าปุ๋ยเคมีได้ ดังนั้นรัฐจึงต้องการช่วยเกษตรกร และเศรษฐกิจระยะยาว โดยไทยต้องพึ่งพาตนเอง และใช้ทรัพยากรในประเทศที่มีให้เกิดความคุ้มค่าให้ได้ โครงการเหมืองแร่โพแทช คือ หนึ่งในแนวทางแก้ปัญหาเรื่องปุ๋ยเคมีระยะยาว เอกชนส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะให้เกิด และเดินหน้าโครงการ เพราะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องอีกมาก แต่การเกิดขึ้นจะต้องอยู่ภายใต้กรอบการดำเนินงานที่ถูกต้อง และคำนึงถึงองค์ประกอบทุกส่วนเป็นสำคัญ คือ ความปลอดภัยของตัวเหมือง และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 65 ที่ผ่านมา นายวรวุฒิ หิรัญยไพศาลสกุล ผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอเซีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง “ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการและเงื่อนไขตามที่กฎหมายและสัญญากำหนดไว้และเงื่อนไขที่กำหนดเพิ่มเติมเป็นเงื่อนไขในประทานบัตร” เรียบร้อยแล้ว ซึ่งบริษัทจะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขและมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องตั้งกองทุนเพื่อการดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อม 11 กองทุน ตลอดอายุโครงการ 25 ปี นับจากปี 2565

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content