1 สิงหาคม 2565 ภารกิจปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น ใน 4 ปี

ที่มา : https://news.ch7.com/detail/585762

กรุงเทพมหานคร ตั้งเป้าปลูกต้นไม้ ในเวลา 4 ปี ต้องปลูกให้ได้ 1 ล้านต้น เพื่อเป็นกำแพงกรองฝุ่นให้คนกรุงเทพฯ พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนเพาะกล้าไม้ขาย และ กทม.จะเป็นผู้รับซื้อ ที่สวนสาธารณะและศูนย์กีฬาทางน้ำบึงหนองบอน และสวนหลวง ร.9 นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกของกรุงเทพมหานคร นำทีมประชาชนร่วมกิจกรรม “ปักหมุดกรุงเทพฯ กับขุมทรัพย์สีเขียว” ในโอกาสครบรอบ 50 ปี กทม. ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้เชิญชวนประชาชนปั่นไปปลูกต้นไม้ในสวนสาธารณะ ประกอบด้วย ต้นยางนา ต้นชำมะเรียง ต้นมะค่าโมง ต้นคูน และต้นแคนา ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างร่มเงา และเป็นกำแพงกรองฝุ่นให้คนกรุงเทพฯ โดย 4 ปีจากนี้ กทม.ตั้งเป้าปลูกต้นไม้ให้ได้ 1 ล้านต้น ตามนโยบายการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของ ผู้ว่าฯ ชัชชาติ มีเป้าหมายปลูกเพื่อลดฝุ่นและลดมลพิษ โดยจะปลูกในพื้นที่ที่ผ่านการศึกษาทิศทางการไหลของมลพิษและฝุ่น ต่อมาปลูกเพื่อให้เกิดร่มเงา เน้นในที่โล่งแจ้ง ให้ประชาชนกลับมาทำกิจกรรมกันได้ ปลูกเพื่อส่งเสริมความหลากหลายของระบบนิเวศเมืองจะคัดเลือกพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมกับสภาพดิน และสภาพอากาศ ปลูกให้ชุมชนมีรายได้ สนับสนุนให้ชุมชนเกษตรกรรมในกรุงเทพฯ เพาะกล้าไม้ โดย กทม.จะเป็นผู้รับซื้อ และสุดท้าย ปลูกให้คนและต้นไม้โตไปพร้อม ๆ กัน โดยแจกกล้าไม้ให้กับนักเรียน และประชาชนที่สนใจนำไปปลูก ซึ่งปัจจุบันมียอดการปลูกต้นไม้ ณ วันที่ 29 ก.ค. ที่ผ่านมา จำนวน 79,886 ต้น ยอดจอง 1,641,310 ต้น