1 สิงหาคม 2565 ประมงร่วมอาสาพาปลากลับบ้าน ในพื้นที่หนองหาร สกลนคร

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220731075846286

หน่วยงานกรมประมงในจังหวัดสกลนคร ดำเนินงานโครงการ “ประมงอาสาพาปลากลับบ้านในพื้นที่ลุ่มน้ำสำคัญของประเทศ” ปล่อยปลา 2,000,000 ตัว ลงแหล่งน้ำหนองหาร จ.สกลนคร นายวรพงษ์ สาระรัตน์ ประมงจังหวัดสกลนคร กล่าวว่าหน่วยงานกรมประมงในจังหวัดสกลนคร ได้ร่วมกันดำเนินงานโครงการ “ประมงอาสาพาปลากลับบ้านในพื้นที่ลุ่มน้ำสำคัญของประเทศ” ซึ่งศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร ร่วมกับชุมชนบ้านปากบัง ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม ได้ทำการเพาะพันธุ์จากพ่อแม่ปลากาดำ และปลาตะเพียนทอง ด้วยชุดเพาะฟักเคลื่อนที่ (Mobile hatchery) แล้วลำเลียงขนย้ายลูกปลาที่ได้จากการเพาะพันธุ์มาปล่อยในหนองหาร บริเวณเขตอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์น้ำหนองโนนทอง บ้านดอนเชียงบานใหญ่ หมู่ 13 ต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร ประกอบด้วยปลากาดำ จำนวน 1,000,000 ตัว ปลาตะเพียนทอง จำนวน 1,000,000 ตัว โดยมีผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และชุมชนบ้านดอนเชียงบานใหญ่ร่วมกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มประชากรสัตว์น้ำรุ่นใหม่ ช่วยเหลือธรรมชาติในการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในหนองหาร เพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องชาวประมง และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชนตามนโยบายของกรมประมง