1 สิงหาคม 2563 กรมศิลป์เร่งบูรณะพระปรางค์และโบสถ์เก่าอายุหลายร้อยปี

ที่มา : https://siamrath.co.th/n/173709

นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยนางศาริสา จินดาวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี และนางสาวกุลวลี นพอมรบดี ส.ส.เขต 1 ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ตรวจดูการบูรณะซ่อมแซมพระปรางค์และระเบียงคด วัดอรัญญิกาวาส ต.เจดีย์หัก อ.เมือง สร้างขึ้นราวปี พ.ศ. 2030 – 2035 มีอายุกว่า 500 ปี หลังได้รับงบประมาณอุดหนุนการบูรณะ จำนวน 19 .4 ล้านบาท เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่15 กรกฎาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ซึ่งได้เริ่มนำเหล็กเส้นมาผูกต่อขึ้นไปบริเวณรอบพระปรางค์ที่เก่าแก่ในสมัยอยุธยา ภายในพระปรางค์มีพระพุทธรูปสร้างในสมัยเดียวกันประดิษฐานอยู่โดยรอบ ช่วงกลางของพระปรางค์มีพระพุทธรูปองค์ประธานที่เก่าแก่หันหน้าไปทางทิศตะวันออก หน้าพร้อมทยอยปรับปรุงรื้อระเบียงคดซึ่งเป็นสิ่งปลูกสร้างไปแล้วบางส่วน

นายณัฐพล ระดาฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถานได้เปิดเผย แนวทางขอบเขตบูรณะจะมีพระปรางค์ประธานและพระปรางค์บริวารซึ่งเหลือเพียงองค์เดียว ตามหลักแล้วจะต้องมีอยู่จำนวน 4 องค์ หรือ 4 ทิศ จะบูรณะทั้ง 2 องค์ เสริมความมั่นคงลวดลายปูนปั้น ส่วนไหนที่หลุดหายไปก็จะเสริมเข้าไป จุดไหนที่อิฐชำรุดก็จะทำการซ่อมเปลี่ยนอิฐใหม่เป็นอิฐเผาโบราณแบบดั้งเดิม มีการเคลือบน้ำยาป้องกันเชื้อรา บางส่วนที่โดนฟ้าผ่าไปพอมีหลักฐานเดิมจะปั้นขึ้นมา โดยรักษารูปทรงเดิมไว้

ส่วนกระเบื้องซีเมนต์เดิมที่เคยขุดเจอนั้นพบว่า มีการปูด้วยอิฐโบราณเผา ซึ่งจะรื้อฟื้นกลับมาเป็นแบบเดิม ตามหลักฐานที่ขุดพบทางโบราณคดี โดยการปูด้วยดินเผาและกระเบื้องดินเผา เป็นวัสดุที่ระบายความชื้นได้ดีกว่าซีเมนต์ทำให้ตัวพระปรางค์และระเบียงคดมีอายุการใช้งานคงทน สามารถระบายผ่านวัสดุนี้ได้

ส่วนระเบียงคดมีหลักฐานที่ขุดเจอเป็นกระเบื้องดินเผาและกระเบื้องกาบกล้วยสมัยโบราณใช้มุงหลังคา กรมศิลป์จะยึดหลักฐานที่ค้นพบแบบเดิม สำหรับบริเวณระเบียงคดมีการขุดค้นพบประมาณ 3 ยุค ยุคที่เห็นเป็นยุคที่ 3 เหลืออีก 2 ยุคที่ซ่อนอยู่ มีหลักฐานไม่สมบูรณ์ จึงคงยึดในยุคปัจจุบันไว้ ส่วนหลังคาจากเดิมเป็นสังกะสี จะเปลี่ยนเป็นกระเบื้องดินเผากาบกล้วย และมีจุดที่สำคัญต้องดำเนินการซ่อมแซมอีกหลายจุด