1 มีนาคม 2565 รายงานชี้โลกร้อน กระทบเร็วกว่าคาด

ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/foreign/2328465

คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ไอพีซีซี) เผยรายงานระบุชัดเจน ว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อโลกเร็วกว่าที่นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ไว้ อากาศที่ร้อนจัด ฝนตกหนัก ภัยแล้ง ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นรุนแรงและบ่อยขึ้น ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความมั่นคงด้านอาหาร คาดว่าโลกร้อนจะทำให้ผู้คนกว่า 183 ล้านคนในประเทศที่มีรายได้ต่ำอดอยากขาดสารอาหารภายในปี 2593

ในขณะที่ประเทศต่างๆ ยังล้มเหลวในการควบคุมการปล่อยก๊าซคาร์บอน มีการคาดการณ์ว่าขณะนี้โลกร้อนขึ้นแล้วประมาณ 1.1 องศาเซลเซียส และจะเพิ่มขึ้น 1.5 องศาเซลเซียสในช่วงปี 2573 เป็นต้นไป ทีมนักวิทยาศาสตร์ของไอพีซีซียังเรียกร้องให้มีการพัฒนาที่มั่นคงและทนทานต่อความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต เพื่อปกป้องสังคม เศรษฐกิจ และระบบนิเวศ และเร่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น