1 มีนาคม 2564 สาหัส! ไฟป่าตากโผล่ ๙ อำเภอ – เหนือเขื่อนภูมิพลหนักสุด ฝุ่นจิ๋วคลุมแม่สอด PM 2.5 เกิน ๑๐๐ แล้ว

ที่มา:

https://mgronline.com/local/detail/9640000019784

สถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ จ. ตาก ขณะนี้ทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการ สภาพอากาศที่ร้อนระอุส่งผลให้สภาพป่าในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรัง ทำให้มีเชื้อเพลิงสะสมจำนวนมาก สำนักงานพัฒนาอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) GISTDA รายงานว่า ดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIRS ตรวจพบจุดความร้อนในพื้นที่ จ. ตาก จำนวน ๓๔๔ จุด อยู่ในพื้นที่รอบๆ พื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล ๘๗ จุด อ. อุ้มผาง ๕๖ จุด อ. วังเจ้า ๕๔ จุด อ. แม่ระมาด ๔๖ จุด อ. แม่สอด ๓๓ จุด บ้านตาก ๒๕ จุด อ. เมืองตาก ๑๙ จุด อ. พบพระ ๑๖ จุด และ อ. ท่าสองยาง ๘ จุด ซึ่งเป็นไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าจำนวน ๒๘๐ จุด พื้นที่ไร่ข้าวโพด และไร่หมุนเวียน ๔๕ จุด อยู่ในพื้นที่การเกษตร และอื่นๆ รวม ๑๙ จุด โดยเฉพาะผืนป่าเหนืออ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล ซึ่งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น จ. ตาก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย จ. เชียงใหม่ เขตอุทยานแห่งชาติแม่ปิง จ. ลําพูน เป็นผืนป่าต้นน้ำที่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล มีพื้นที่รวมกันมากกว่า ๒ ล้านไร่ ขณะนี้ไฟป่าเกิดขึ้นครอบคลุมทุกพื้นที่ การดำเนินการของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากพื้นที่เกิดไฟป่าอยู่บนภูเขาสูงที่สลับซับซ้อน บางจุดนั้นเป็นหน้าผาสูงชันไม่สามารถทำการเข้าดับไฟได้

นายก้องกิตติพัศ พิชัยณรงค์ หัวหน้าชุดเหยี่ยวไฟตากนำกำลังชุดเหยี่ยวไฟตากพร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าเด่นไม้ซุง และอาสาดับไฟป่ารวมกว่า ๓๐ คน เดินเท้าขึ้นไปดับไฟป่าที่เกิดขึ้นบริเวณบ้านป่ายางตก หมู่ที่ ๑ ต. ย่านรี อ. สามเงา จ. ตาก ซึ่งเป็นผืนป่าด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเขื่อนภูมิพล อ. สามเงา จ. ตาก รอยต่อกับผืนป่าใหญ่ในเขตรักษาพันธุ์สัตวป่าแม่ตื่น ใช้เวลานานกว่า ๖ ชม. จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ มีพื้นที่ป่าได้รับความเสียหายประมาณ ๓๐ ไร่ นายภาคินทร์ พลนิรันดร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗ บ้านหนองกระโห้ ต.ไม้งาม อ. เมืองตาก จ. ตาก ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านจิตอาสาคนรักษ์ป่าไม้งาม พร้อมสมาชิกอาสาคนรักษ์ป่าจำนวน ๑๐ คน และรถดับเพลิงจากเทศบาลไม้งามรวม ๕ คัน ดับไฟป่าที่เกิดขึ้นริมถนนพหลโยธิน หมู่ ๕ และ หมู่ ๗ ต. ไม้งาม อ. เมืองตาก ห่างจากศาลากลางจังหวัดตากเพียง ๓ กม. ตั้งแต่ดอยย่าเข็ม จนถึงฝั่งตรงข้ามสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ. ตาก อยู่ติดกับหมู่บ้านเอื้ออาทรตาก ที่มีประชากรอาศัยกว่า ๔๘๐ หลังคาเรือน ไฟป่าลุกไหม้ต่อเนื่องตั้งแต่กลางดึกวันที่ ๒๖ ก.พ. ๖๔ จนล่าสุดสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ในระดับหนึ่ง แต่เนื่องจากบางจุดรถดับเพลิงไม่สามารถเข้าถึงได้ ทำให้เชื้อไฟเกิดการปะทุลุกไหม้ขยายวงกว้าง มีพื้นที่ป่าได้รับความเสียหายไปแล้วประมาณ ๓๐๐ – ๔๐๐ ไร่ ทำให้ทุกฝ่ายยังคงต้องช่วยกันสกัดไฟเพื่อป้องกันการลุกลามขยายวงกว้างซ้ำอีก ปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นครอบคลุม ๙ อำเภอของจังหวัดตาก ทำให้ค่า PM 2.5 ที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ต. แม่ปะ อ. แม่สอด สูงถึง ๑๒๔ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนทั่วไป และกลุ่มเสี่ยง ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งทุกประเภท ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพต้องรีบปรึกษาแพทย์

จังหวัดตากประกาศมาตรการ ๖๑ วันห้ามเผาเด็ดขาด (๑ มี.ค. – ๓๐ เม.ย. ๖๔) ครอบคลุมพื้นที่ป่า และพื้นที่การเกษตรทั่วไป ผู้ที่ฝ่าฝืนมีโทษสูงสุดจำคุก ๒๐ ปี ปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำและปรับ