1 มีนาคม 2564 จ. พะเยาฝุ่นพิษปกคลุมทั่วเมือง คาดเหตุเกิดจากไฟป่า

ที่มา:

https://www.naewna.com/local/555953

สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ จ. พะเยา มีปริมาณหมอกควันเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ ต. บ้านต๋อม อ. เมืองพะเยา จ. พะเยา พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอนอยู่ที่ ๘๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ สามารถสังเกตเห็นหมอกควันได้อย่างชัดเจน และหมอกควันบดบังทัศนียภาพบนถนน และพื้นที่เมืองพะเยา สาเหตุดังกล่าวคาดว่า น่าจะมาจากในพื้นที่มีไฟป่า ประกอบกับสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิเย็นลงในช่วงเช้า ทำให้ภาวะหมอกควันเข้าปกคลุมในลักษณะที่มีความหนาแน่น ประชาชนทั่วไปควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น