1 มีนาคม 2563 แม่สะเรียงอากาศแย่ หมอกไฟป่าเต็มเมือง ฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐานกระทบสุขภาพ

ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/local/north/1784193

สถานการณ์หมอกควันไฟป่าในพื้นที่ อ. แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน ยังคงวิกฤติ มีหมอกควันปกคลุมในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ มีค่า PM2.5 สูงขี้นและเกิดวิกฤติในเรื่องของภาวะหมอกควันฟุ้งกระจายปกคลุมทั่วเมือง และยังคงพบสถานการณ์มีไฟป่าในพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่บนเขาสูง ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะมีมาตรการห้ามเผา แต่ไฟป่าก็ยังคงเกิดขึ้นส่งผลกระทบทำให้ค่าหมอกควันสูงเกินมาตรฐาน

ล่าสุด ค่าหมอกควัน PM2.5 อยู่ที่ 95 มคก./ลบ.ม. PM10 อยู่ที่ 122 มคก./ลบ.ม. ค่าคุณภาพอากาศ US.AQI อยู่ที่ 205 ไมโครกรัม ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และเป็นพื้นที่สีแดง 1 ใน 4 ของภาคเหนือที่ได้รับผลกระทบจากภาวะหมอกควันในวันนี้

สรุปสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 จุดความร้อนในระบบ MODIS จำนวน 342 จุด (สูงสุดที่อำเภอแม่สะเรียง จำนวน 87 จุด) จุดความร้อนในระบบ Viirs จำนวน 3,644 จุด (สูงสุดที่อำเภอแม่สะเรียง 967 จุด) คุณภาพอากาศประจำวันที่ 1 มีนาคม 2563 ค่า PM2.5 เท่ากับ 86 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ PM2.5 = 86 มคก./ลบ.ม. ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.

แนะนำประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่พบค่า PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน ประชาชนทั่วไป เฝ้าระวังสุขภาพ สวมหน้ากากอนามัย ประชาชนกลุ่มเสี่ยงให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งในพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูง สวมหน้ากากอนามัยแบบ N95 เฝ้าระวังสุขภาพเป็นพิเศษ.