1 มีนาคม 2563 ชาวสวนทุเรียนจี้รัฐแก้ช่วยเหลือแหล่งน้ำด่วน

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/economic/760411

นายภานุวัฒน์ ไหมแก้ว นายกสมาคมผู้ประกอบการส่งออกทุเรียน มังคุด เปิดเผยว่า ขณะนี้ชาวสวนผู้ปลูกทุเรียนได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งอย่างมากและภายใน 1 เดือนฝนไม่ตกลงมาหรือไม่สามารถแก้ปัญหาได้ อาจทำให้ทุเรียนจำนวนมากได้รับความเสียหายและกระทบต่อรายได้เกษตรกร เนื่องจากตั้งแต่ปลายเดือนมี.ค. ผลผลิตทุเรียนจะออกสู่ตลาดในปริมาณมาก  จึงอยากให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือโดยด่วน เนื่องจากที่ผ่านมาแหล่งน้ำตามธรรมชาติแห้งขอด จนบางรายต้องลงทุนเจาะบ่อบาดาลหรือจ้างรถ แม็คโครขุดบ่อน้ำ 1,400-1,500 บาทต่อชม.

“ตอนนี้อยากให้ภาครัฐเข้ามาดูด่วนเรื่องของการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ และหลายพื้นที่เกษตรกรชาวสวนทุเรียนและพืชผลชนิดอื่นก็มีการแย่งน้ำกันแล้ว ไม่เช่นนั้นจะเกิดความเสียหายต่อต้นทุเรียนได้ ส่วนเรื่องอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตลาด หรือ ราคาทุเรียนในปีนี้เกษตรกรยังไม่เดือดร้อน และที่สำคัญเชื่อว่าราคายังสูงอยู่แม้ว่าประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่สุดในการส่งออกทุเรียนของไทยจะประสบปัญหาการระบาดไวรัสโควิด-19 ก็ตาม ล่าสุดพ่อค้าจีนก็มีออเดอร์ทุเรียนไทยมาแล้วโดยเฉลี่ยราคาหน้าสวน 140-150 บาทต่อกก. ถือว่าอยู่ในระดับสูง”