1 มิถุนายน 2565 นักวิทย์ออสซี่พบพืชที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปกคลุมพื้นที่ 200 ตร.กม. คาดอายุ 4,500 ปี

ที่มา: https://www.matichon.co.th/foreign/news_3376663

ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นออสเตรเลียพบพืชที่ใหญ่ที่สุดในโลก พืชชนิดนี้คือ หญ้าทะเลขนาด 200 ตร.กม. ใหญ่เท่ากับสนามฟุตบอล 20,000 สนาม ซึ่งแผ่อาณาเขตยาว 180 กม. ในบริเวณอ่าวชาร์คเบย์ นอกชายฝั่งเมืองเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลียไปทางเหนือ 800 กม. และเมื่อพิจารณาจากขนาดคาดการณ์ว่า พืชต้นนี้มีอายุอย่างน้อย 4,500 ปีเลยทีเดียว ในตอนแรกทีมนักวิจัยตรวจสอบพืชบริเวณอ่าวชาร์คเบย์ เพื่อทำความเข้าใจถึงความหลากหลายทางพันธุกรรมของหญ้าทะเลต่าง ๆ ซึ่งพบได้ทั่วไปตามแนวชายฝั่งของออสเตรเลีย และเก็บชิ้นส่วนของพืช ก่อนจะตรวจสอบเครื่องหมายทางพันธุกรรม 18,000 ตัวอย่าง เพื่อสร้างลายนิ้วมือของพืชแต่ละชนิดจากตัวอย่างที่นำมาตรวจสอบ เพราะต้องการจะทราบว่า ทุ่งหญ้าทะเลแห่งนี้ประกอบไปด้วยพืชมากแค่ไหน แต่ผลลัพธ์ก็ทำให้เจน เอดจ์โล หัวหน้าทีมวิจัยต้องตกตะลึง เพราะทุ่งหญ้าทะเลนี้เกิดจากพืชเพียงต้นเดียว ตามปกติแล้วพืชชนิดนี้โตในลักษณะขยายออกเป็นทุ่งหญ้าในอัตรา 35 ซม.ต่อปี ฉะนั้นเมื่อพิจารณาจากขนาดแล้ว นักวิจัยคาดการณ์ว่า พืชต้นนี้น่าจะใช้เวลาราว 4,500 ปีในการเติบโตให้ได้ในขนาดปัจจุบัน ดร.เอลิซาเบธ ซินแคลร์ หนึ่งในนักวิจัยของทีมระบุว่า พืชชนิดนี้ดูเหมือนว่าจะมีความสามารถในการปรับตัวสูง แม้จะประสบกับอุณหภูมิ และความเค็มที่หลากหลาย รวมทั้งสภาพที่แดดแรงมาก ซึ่งปกติจะทำให้พืชส่วนใหญ่มีความเครียดสูง ทั้งนี้ งานวิจัยดังกล่าวได้ตีพิมพ์บนวารสารชีววิทยาโพรซีดดิงส์ ออฟ รอยัล โซไซตี บี ของสหราชอาณาจักร