1 มิถุนายน 2565 ฉลามขาวอาจเป็นสาเหตุให้ฉลามยักษ์เมกาโลดอนต้องสูญพันธุ์

ที่มา: https://www.pptvhd36.com/news/ต่างประเทศ/173359

การศึกษาวิจัยชิ้นใหม่เกี่ยวกับเมกาโลดอน (Megalodon) ฉลามยักษ์ที่มีชีวิตอยู่เมื่อ 23 ล้านปีก่อน ที่มีขนาด 20 ม. ใหญ่กว่าฉลามขาวในปัจจุบันเกือบ 4 เท่าพบว่า ในอดีตฉลามทั้งสองสายพันธุ์ครั้งหนึ่งเคยอยู่ร่วมกัน และมีแนวโน้มว่า จะล่าเหยื่อชนิดเดียวกัน จนตั้งสมมติฐานได้ว่า การแข่งขันล่าอาหารในอดีตอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เมกาโลดอนสูญพันธุ์ โดยในการค้นพบนี้ นักวิจัยได้ใช้เทคนิคใหม่ พวกเขาวิเคราะห์ลายเซ็นอาหารที่มีอยู่ในฟันของฉลามที่สูญพันธุ์ไปแล้ว 13 สายพันธุ์ และฉลามสมัยใหม่ 20 สายพันธุ์ เพื่อทำความเข้าใจว่า ฉลามเหล่านี้อยู่ตรงไหนในห่วงโซ่อาหาร

ชิมาดะ เคนชู ศาสตราจารย์ด้านบรรพชีวินวิทยาที่มหาวิทยาลัยเดอพอล ในนครชิคาโก หนึ่งในทีมวิจัยกล่าวว่า “โดยทั่วไปแล้วเราจะเห็นเมกาโลดอนว่า เป็นฉลามขนาดมหึมาผ่านนวนิยายและภาพยนตร์ แต่ความจริงคือ เรายังรู้น้อยมากเกี่ยวกับฉลามที่สูญพันธุ์ไปแล้วชนิดนี้” เขาเสริมว่า “การศึกษาใหม่ของเราแสดงให้เห็นว่า อาหารของฉลามขาวยักษ์ยุคไพลโอซีน (Pliocene) ราว 2-5 ล้านปีก่อน มีความคล้ายคลึงกับอาการของเมกาโลดอน ซึ่งข้อมูลนี้ไม่ขัดแย้งกับสมมติฐานของเรา”

นักวิจัยตรวจสอบฟันของฉลามโบราณที่ถูกเก็บรักษาไว้ โดยพิจารณาไอโซโทป (Isotope) หรือความแตกต่างขององค์ประกอบทางเคมีของธาตุสังกะสี (Zinc) ธาตุสังกะสีเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิต และมีบทบาทสำคัญในการพัฒนากระดูก อัตราส่วนของไอโซโทปสังกะสีในฟันฉลามจะเป็นตัวบันทึกชนิดของอาหารที่ฉลามกินเข้าไป ตัวอย่างเช่น หากเมกาโลดอนกินฉลามขาวกับกินปลาเล็ก ตำแหน่งของฉลามขาวจะอยู่สูงกว่าปลาเล็กในห่วงโซ่อาหาร และจะสะท้อนให้เห็นผ่านการตรวจสอบไอโซโทปธาตุสังกะสี จากการศึกษาพบว่า เมกาโลดอนและฉลามขาวนั้นมีการกินอาหารที่ทับซ้อนกัน โดยพวกมันมีเหยื่อที่คล้ายกัน แต่การกินอาหารในระดับเดียวกันหรือคล้ายกัน ก็ไม่ได้หมายความว่า มีการแข่งขันแย่งเหยื่อตัวเดียวกันโดยตรงระหว่างเมกาโลดอนกับฉลามขาว เนื่องจากทั้งสองสายพันธุ์อาจมีความเชี่ยวชาญในเหยื่อที่แตกต่างกัน เพียงแต่มีชนิดอาหารที่ทับซ้อนกันระหว่างทั้งสองสายพันธุ์เท่านั้น