1 มิถุนายน 2565 ค้นพบเมืองมายันอายุ 1,500 ปีในเม็กซิโก

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/foreign/2406971

ในปี พ.ศ. 2561 มีการค้นพบซากปรักหักพังในพื้นที่ก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมในอนาคต ใกล้กับเมืองเมริดา บนชายฝั่งทางเหนือของคาบสมุทรยูคาทานในเม็กซิโก ทีมสำรวจขุดค้นจึงแจ้งให้นักโบราณคดีจากสถาบันมานุษยวิทยาและประวัติศาสตร์แห่งชาติ (INAH) เข้ามาตรวจสอบ ล่าสุด ทีมนักโบราณคดีได้เฉลยถึงซากปรักหักพังดังกล่าวเป็นสถาปัตยกรรมของเมือง Xiol ในอาณาจักรมายาโบราณ โดย Xiol ในภาษามายันนั้นหมายถึง “จิตวิญญาณของมนุษย์” และเชื่อกันว่า เป็นถิ่นอาศัยของผู้คนประมาณ 4,000 คน ช่วงคริสต์ศักราชที่ 600-900 ตรงกับปลายยุคคลาสสิก

ทีมสำรวจระบุว่า เมืองโบราณแห่งนี้มีอายุ 1,500 ปี แต่ความน่าสนใจเป็นพิเศษก็คือ สถาปัตยกรรมเป็นสไตล์ Puuc ที่เห็นทั่วไปในแหล่งโบราณคดีชิเชนอิตซา (Chichen Itza) ในภูมิภาคยูคาทาน นักโบราณคดีระบุว่า เมืองแห่งนี้มีพระราชวัง พีระมิด ลานกลางแจ้ง จัตุรัส วงเวียน ตลอดจนหลักฐานของชนชั้นทางสังคมต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ที่นั่น สามารถระบุได้ว่า มีผู้คนจากหลายชนชั้นทางสังคม เช่น นักบวช และอาลักษณ์อาศัยอยู่ในวังอันใหญ่โต ยังมีผู้คนทั่วไปอาศัยอยู่ตามอาคารเล็ก ๆ นอกจากนี้ ทีมยังได้พบศพผู้ใหญ่และเด็ก 15 ศพในบริเวณสุสานใกล้เคียง ถูกฝังด้วยหินออบซิเดียน หรือหินอัคนี ที่มีแหล่งกำเนิดในดินแดนที่เป็นกัวเตมาลายุคปัจจุบัน อีกทั้งเครื่องมือและเซรามิกหลายชิ้นมาจาก 700-350 ปีก่อนคริสต์ศักราช