1 มิถุนายน 2564 ปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว หาดเจ้าหลาว จ.จันทบุรี

ที่มา:

https://news.thaipbs.or.th/content/304830

เกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวบริเวณชายหาดเจ้าหลาว จ.จันทบุรี ช่วงสะพานสุดขอบฟ้า ซึ่งปะการังฟอกขาวเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี แต่ปีนี้เกิดขึ้นเร็วกว่าปกติ จากภาพที่เห็นพบพื้นที่บริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก มีสัตว์ทะเลน้อยใหญ่อาศัยอยู่ โดยเฉพาะหอยมือเสือ ซึ่งเป็นสัตว์อนุรักษ์ โดยก่อนหน้านี้มีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปโพสต์ลงสื่อสังคมออนไลน์ ทำให้ผู้ที่พบเห็นภาพดังกล่าวพากันมาถ่ายรูป เพื่อเก็บเป็นที่ระลึกเป็นจำนวนมาก หากปะการังตาย โครงสร้างข้างล่างเปลี่ยนไปหมด สิ่งมีชีวิตจะน้อยลง สาหร่ายจะมากขึ้น อาจทำให้ชาวประมงจับสัตว์น้ำได้น้อยลง