1 มกราคม 2563 เช้านี้ กทม. ปลอดฝุ่น PM2.5 ไม่เกินค่ามาตรฐาน

ที่มา : https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000000026

สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เฉลี่ย 24 ชั่วโมง วันที่ 1 มกราคม 2563 (ข้อมูลกรมควบคุมมลพิษและกรุงเทพมหานคร) ณ เวลา 06.00 น. อยู่ในระดับไม่เกินค่ามาตรฐาน