1 พฤษภาคม 2565 สั่งปิดโรงงานกำจัดขยะอ่อนนุช 30 วัน แก้ปัญหากลิ่นเหม็น รบกวนชาวบ้าน

ที่มา : https://news.ch7.com/detail/566474

กรมโรงงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตไฟฟ้า ย่านอ่อนนุช หลังชาวบ้านร้องเรียนเรื่องกลิ่นเหม็น ซึ่งปรากฎมีกลิ่นเหม็นจริง จึงสั่งปิดโรงงาน 30 วันและเร่งแก้ไขปัญหา

อธิบดีกรมโรงงาน นำทีมลงพื้นที่ตรวจสอบขั้นตอนจัดการขยะของโรงงาน และพบจุดที่มีกลิ่นทั้งหมด 3 จุด คือ อาคารเก็บขยะ กระบวนการคัดแยก และจุดเตรียมหมักขยะ โดยระหว่างลงพื้นที่ยังได้กลิ่นเหม็นจากขยะอย่างชัดเจน

จากนั้นนำเอกสารสั่งปิดโรงงาน 30 วันติดที่บริเวณทางเข้าโรงงานเพื่อให้แก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นรบกวนชุมชนที่ถูกร้องเรียนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโรงงานนี้ได้รับใบอนุญาต 3 ใบ คือ โรงงานผลิตไฟฟ้า โรงงานผลิตก๊าซชีวภาพ และโรงงานผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ โดยบางส่วนที่เป็นเรื่องการส่งกากขยะไปขายยังสามารถดำเนินได้

ส่วนสาเหตุที่โรงงานอยู่ติดกับชุมชน ได้เพราะพื้นที่นี้เป็นของ กทม. และโครงการนี้เป็นนำร่องในการนำขยะ 800 ตัน มาผลิตไฟฟ้า ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก แต่จะต้องจัดการเรื่องกลิ่นและอยู่ร่วมกับสังคมให้ได้

โรงงานแห่งนี้ ดำเนินการโดยบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ซึ่งเป็นสัมปทานของ กทม. เนื้อที่ 20 ไร่ จากทั้งหมด 500 ไร่  ผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพ กำลังการผลิต 4.268 เมกะวัตต์ สามารถรับมูลฝอยชุมชนไปกำจัดได้ 800 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 23 ของปริมาณมูลฝอยชุมชนทั้งหมดในศูนย์กำจัดขยะอ่อนนุชที่มีจำนวนเฉลี่ย 3,500 ตัน/วัน