1 พฤษภาคม 2565 สัตว์เลื้อยคลาน 1 ใน 5 เสี่ยงสูญพันธุ์

ที่มา : https://www.naewna.com/lady/650642

งานวิจัยล่าสุดที่เผยแพร่ผ่านวารสารเนเจอร์ พบว่า จากการวิเคราะห์สัตว์เลื้อยคลานทั่วโลกทั้งหมด 10,196 ชนิด มีอยู่ราวร้อยละ 21 หรือราว 1 ใน 5 ที่เวลานี้มีความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์ ในจำนวนนี้รวมไปถึงงูจงอางที่พบมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทย เต่ายักษ์แห่งเกาะกาลาปากอสในชิลี มังกรโคโมโด ในอินโดนีเซีย งูพิษกาบูนที่พบแถบแอฟริกาตะวันตก จระเข้กินปลาที่พบในอินเดีย ขณะที่เต่าทะเลอีก 6 สายพันธุ์ก็มีความเสี่ยงเช่นกัน นอกจากนี้ งานวิจัยชิ้นนี้ยังแจกแจงด้วยว่า มีสัตว์เลื้อยคลานอย่างน้อย 31 ชนิดที่สูญพันธุ์ไปจากโลกของเราเรียบร้อยแล้ว

รายงานระบุว่า การทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยเป็นสาเหตุหลักที่ส่งผลกระทบกับจำนวนสัตว์เลื้อยคลานจนเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ตามมาด้วยการล่าจากมนุษย์ การรุกรานจากสัตว์ต่างถิ่น รวมถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ งานวิจัยยังพบด้วยว่าสัตว์เลื้อยคลานที่อาศัยในพื้นที่ป่า เช่น งูจงอาง มีความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์มากกว่าสัตว์เลื้อยคลานในทะเลทราย เนื่องจากป่านั้นต้องเผชิญกับการบุกรุกจากมนุษย์