1 พฤษภาคม 2563 หุ่นยนต์ใต้น้ำช่วยการค้นพบในมหาสมุทร

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/foreign/1834301

หุ่นยนต์ใต้น้ำส่วนใหญ่มักถูกใช้ในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ เพื่อตรวจสอบและบำรุงรักษาโครงสร้างที่นอกชายฝั่ง แต่การศึกษาใหม่จากนักวิทยาศาสตร์นานาชาติ นำโดยสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งออสเตรเลีย (Australian Institute of Marine Science-AIMS) เตรียมปรับใช้หุ่นยนต์ใต้น้ำให้รวบรวมข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น การวิจัยนี้กำลังกระตุ้นให้เกิดความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างภาคอุตสาหกรรมและนักวิทยาศาสตร์ที่จะใช้ประโยชน์จากหุ่นยนต์ใต้น้ำให้ได้มากที่สุด คาดหวังว่าข้อมูลที่รวบรวมได้นั้นจะเพิ่มความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมอย่างมากเกี่ยวกับผลกระทบของโครงสร้างพื้นฐานทางทะเล การสร้างประโยชน์สำหรับการจัดการระบบนิเวศ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ก่อนหน้านี้มีการใช้ยานพาหนะใต้น้ำที่ดัดแปลงให้ตรวจสอบประชากรปลารอบๆ ภูมิภาคแหล่งน้ำมันและก๊าซทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศออสเตรเลีย และในเดือน พ.ค. นี้ ทีมวิจัยจาก AIMS มีแผนขยายการศึกษาโดยใช้หุ่นยนต์ ROVs (remotely operated vehicles) ไปสำรวจสิ่งมีชีวิตในทะเลน้ำตื้น ซึ่งจะนำไปสู่ความสามารถด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรในระยะยาว