1 พฤษภาคม 2563 สร้างเมฆสดใสเพื่อปกป้องแนวปะการัง

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/foreign/1834294

แนวปะการังถือเป็นแหล่งอาหารของโลก และยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทางทะเลหลายชนิด เมื่อน้ำทะเลอุ่นขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้ทำลายสุขภาพของแนวปะการัง และส่งผลต่อบรรดาสัตว์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เปรียบเหมือนป่าใต้ทะเล แต่ปะการังก็มีกลไกการรับมือกับสภาวะโลกร้อน มีการวิจัยก่อนหน้านี้พบว่า แนวปะการังสามารถสร้างเมฆเพื่อลดความเข้มข้นของแสงอาทิตย์ลงได้ แนวปะการังเกรท แบร์ริเออร์ รีฟ ในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นระบบนิเวศแนวปะการังที่ใหญ่ที่สุดในโลกพบว่า มีการปล่อยก๊าซกลุ่มไดเมทิลซัลไฟล์ (Dimethyl sulphide-DMS) ช่วยในการก่อตัวของเมฆเมื่อก๊าซนี้ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ เมฆที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่ออุณหภูมิของน้ำบริเวณแนวปะการัง แต่แนวปะการังดังกล่าวเกิดการฟอกสี เพราะความเครียดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิมหาสมุทร ทำให้พวกมันขับไล่สาหร่ายที่ให้สีสดใสแก่ตนเองไป นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเซาเทิร์น ครอสส์ ในประเทศออสเตรเลีย พยายามทดลองสร้างเมฆสดใสสำหรับกับแนวปะการังแห่งนี้ โดยทำให้น้ำเย็นขึ้นรอบๆ แนวปะการัง และทำให้เมฆสะท้อนแสงอาทิตย์มากขึ้นจากการติดตั้งกังหันขนาดใหญ่หลายต้นที่จะช่วยพัดพาก๊าซที่ปะการังปล่อยออกมา ซึ่งหวังไว้ว่าอาจลดความเครียดการฟอกสีลงได้ประมาณร้อยละ ๗๐