1 พฤษภาคม 2563 จ. ตรัง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมยืนยันระบบนิเวศน์ใต้ทะเลกำลังฟื้นตัว หลังอุทยานฯ ประกาศปิดการท่องเที่ยวทางทะเล

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200501091102031

นายณรงค์ คงเอียด หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมกล่าวว่า หลังกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชปิดการท่องเที่ยวทางทะเล นับตั้งแต่วันที่ ๒๕ มี.ค. ที่ผ่านมา เนื่องมาจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ทะเลไม่ถูกรบกวนจากมนุษย์ ส่งผลทำให้ระบบนิเวศน์ใต้ทะเลได้ฟื้นฟูตัวเอง เกิดความอุดมสมบูรณ์อย่างเห็นได้ชัด ทั้งความเงียบสงบ และสัตว์น้ำทะเลได้ออกหากิน ทำให้สามารถพบเห็นได้ง่ายมากขึ้น โดยเฉพาะพะยูน ซึ่งเป็นสัตว์ทะเลหายากที่สำคัญ และคู่กับความอุดมสมบูรณ์ของทะเลตรังมายาวนาน และเป็นฝูงใหญ่ที่สุดของประเทศที่ขณะนี้มีมากกว่า ๒๕๐ ตัว เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม และเจ้าหน้าอุทยานฯทางทะเลออกสำรวจพะยูนในทะเลตรัง ทั้งบริเวณเกาะลิบง รวมทั้งบริเวณอ่าวหยงหลำ และหัวแหลมเกาะมุก แหล่งหญ้าทะเลผืนใหญ่ภายในเขตอุทยานฯ ปรากฏว่า เจ้าหน้าที่สามารถพบเห็นและบันทึกภาพความน่ารักของพะยูนได้ทุกครั้ง และบางแห่งพบเห็นอยู่รวมกันเป็นฝูง แสดงให้เห็นชัดเจนว่าการปิดท่องเที่ยวทางทะเลของอุทยานฯ ทำให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถเข้ามาท่องเที่ยว ปริมาณเรือลดลง คงเหลือเพียงประชาชนในท้องถิ่น ทำให้ความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางทะเลไม่ถูกรบกวน การไปสำรวจหรือไปเก็บข้อมูลต่างๆ สามารถพบเห็นพะยูน รวมทั้งเต่าทะเล และโลมาได้ทุกครั้ง รวมทั้งความสมบูรณ์ของปะการังในบริเวณพื้นที่เกาะกระดาน ก็พบมีการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและสวยงาม

การปิดการท่องเที่ยวทางทะเลของกรมอุทยานฯ ส่งผลทำให้เกิดการฟื้นตัวของทรัพยากรและระบบนิเวศน์ทางทะเลดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด รวมทั้งทรัพยากรทางบก เช่น นก สัตว์ป่าต่าง ๆ ก็พบเห็นได้มากขึ้นเช่นเดียวกัน นายณรงค์ คงเอียด หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมกล่าวอีกว่า หากวันหนึ่งสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID-19 หายไป และกรมอุทยานฯ กลับมาเปิดการท่องเที่ยวในเขตอุทยานฯ อีกครั้ง ทางเจ้าหน้าที่ก็จะต้องทำงานหนักมากขึ้นในการดูแลและเฝ้าระวังรักษาทรัพยากร เช่น การกำหนดจุดวางทุ่นจอดเรือจะต้องกำหนดให้ชัดเจน จุดดำน้ำชมปะการัง การจัดกำลังเจ้าหน้าที่คอยชี้แจงหลักเกณฑ์ และอำนวยความสะดวก กำกับควบคุมการท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิด ซึ่งอุทยานมีเรือลอยลำอยู่หน้าถ้ำมรกต เรือดังกล่าวจะคอยอำนวยความสะดวกในทุกด้าน รวมไปถึงการปฐมพยาบาล หากนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ขณะนี้ ทางกรมอุทยานฯ ยังไม่ได้มีประกาศเปิดการท่องเที่ยวแต่อย่างใด จะต้องรอดูสถานการณ์การระบาดของเชื้อ และทางอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ก็ต้องรอคำสั่งจากกรมอุทยานฯเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ระหว่างนี้ก็ต้องขอความร่วมมือไปยังประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความร่วมมือกับมาตรการปิดการท่องเที่ยวดังกล่าวต่อไป รอจนกว่าทางกรมอุทยานฯจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงต่อไป เพื่อร่วมกันป้องกันการระบาดของเชื้อ COVID-19 และความอุดมสมบูรณ์ของทะเลตรังต่อไป