1 พฤศจิกายน 2564 อุปกรณ์ไลดาร์เผยรายละเอียดมากขึ้น วัฒนธรรมโอลเมก

ที่มา: https://www.thairath.co.th/lifestyle/life/2232720

วัฒนธรรมโอลเมก (Olmec) นั้นขึ้นชื่อเรื่องศีรษะหินขนาดมหึมา ซึ่งโอลเมกคือ ตัวแทนอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดของเมโสอเมริกา (Mesoa merica) และเชื่อว่ามีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมอื่น ๆ ในภายหลังรวมถึงวัฒนธรรมมายา ถิ่นที่อยู่ของชาวโอลเมก คือ ชายฝั่งของอ่าวเม็กซิโกในยุคโบราณ อย่างไรก็ตาม ความกว้างใหญ่ของพื้นที่วัฒนธรรมโอลเมกในเม็กซิโก ก็เป็นงานท้าทายต่อการสำรวจทางโบราณคดีอย่างมาก แต่การสำรวจที่ละเอียดมากขึ้น และให้ข้อมูลที่น่าทึ่งก็สามารถทำได้แล้ว ผ่านการสำรวจระยะไกลทางอากาศจากอุปกรณ์ที่เรียกว่า ไลดาร์ (Light Detection and Ranging-LiDAR) เป็นการใช้แสงตรวจหา และคาดคะเนระยะทางของวัตถุ ด้วยการบินเหนือพื้นที่สำรวจเพื่อสร้างข้อมูล 3 มิติเกี่ยวกับรูปร่างของลักษณะพื้นผิว แสงเลเซอร์จะส่องแทรกผ่านต้นไม้พืชพรรณจนค้นหาโครงสร้างที่ไม่อาจมองเห็นได้จากทางอากาศหรือพื้นดิน ซึ่งทีมวิจัยนำโดยนักโบราณคดีจากมหาวิทยาลัยอริโซนาในสหรัฐอเมริกา รายงานว่า สามารถค้นหาจุดศูนย์กลางการทำพิธีกรรม 478 แห่งในพื้นที่ของวัฒนธรรมโอลเมกและวัฒนธรรมมายาโบราณ ย้อนหลังไปถึงช่วง 1,100-400 ปีก่อนคริสตกาล โดยการสำรวจนี้ครอบคลุมทั่วทั้งรัฐทาบาสโก ทางตอนใต้ของรัฐเบรากรูซ และบางพื้นที่ของรัฐเชียปัส รัฐกัมเปเช และรัฐวาฮากา ในเม็กซิโก การตรวจพบศูนย์พิธีกรรมขนาดใหญ่ 1,000 × 275 ม. ที่ไม่เคยพบมาก่อนในซาน ลอเรนโซ แหล่งโบราณคดีโอลเมกในเมืองเบรากรูซ แม้จะไม่รู้วัตถุประสงค์ชัดเจน แต่เป็นไปได้ว่าจะเป็นศูนย์กลางที่ผู้คนจำนวนมากจะมาเฉลิมฉลองบางอย่าง โดยน่าจะสอดคล้องกับทิศทางพระอาทิตย์ขึ้นในวันพิธีสำคัญนั่นเอง