1 ธันวาคม 2563 ประเทศบราซิลยุคประธานาธิบดีโบลโซนารูน่าห่วง ป่าแอมะซอนถูกทำลายสูงสุดในรอบ ๑๒ ปี

ที่มา: https://www.thairath.co.th//news/foreign/1986899

การตัดไม้ทำลายป่าแอมะซอนในประเทศบราซิลน่าห่วงหนัก เมื่อสำนักงานวิจัยอวกาศแห่งชาติบราซิล (Inpe) เผยรายงานพบการตัดต้นไม้ในผืนป่าแอมะซอน ซึ่งเป็นป่าดิบชื้นครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของแอ่งแอมะซอน ในทวีปอเมริกาใต้ พุ่งสูงมากที่สุดในรอบ ๑๒ ปี หรือนับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ เลยทีเดียว เนื่องจากมีต้นไม้ในป่าแอมะซอนถูกตัดทำลายไปถึง ๑๑,๐๘๘ ตารางกิโลเมตร ในช่วงตั้งแต่เดือน ส.ค. ๖๒ – ก.ค. ๖๓ ซึ่งคิดเป็นพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกตัดเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ ๙.๕ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน บรรดานักวิทยาศาสตร์เตือนมาตลอดด้วยความกังวลใจถึงนโยบายของนายฌาอีร์ โบลโซนารู นักการเมืองสายอนุรักษ์ เอียงขวาสุดโต่ง ซึ่งเข้ามารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของประเทศบราซิลในเดือน ม.ค. ๒๕๖๒ ที่สนับสนุนให้แผ้วถางป่าเพื่อทำการเกษตร และทำเหมืองในเขตป่าแอมะซอน ซึ่งเป็นผืนป่าดิบชื้นที่ใหญ่ที่สุดในโลก ครอบคลุมพื้นที่ถึง ๕.๕ ล้านตารางกิโลเมตร จนป่าแอมะซอนถือเป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ช่วยบรรเทาภาวะโลกร้อน นอกเหนือจากเป็นบ้าน แหล่งที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ประมาณ ๓ ล้านสปีชีส์ รวมถึงถิ่นที่อยู่ของชนพื้นเมืองนับล้าน จากข้อมูลของ Inpe ระบุว่า พบการตัดไม้ทำลายป่าแอมะซอนจาก ๗,๕๓๖ ตารางกิโลเมตร ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มาเป็น ๑๑,๐๘๘ ตารางกิโลเมตร ระหว่าง ส.ค. ๖๒ – ก.ค. ๖๓ ซึ่งพื้นที่ป่าแอมะซอนที่ถูกตัดทำลายแค่เพียงปีเดียวนั้น มีขนาดใหญ่กว่ากรุงลอนดอนถึง ๗ เท่า อย่างไรก็ตาม ตัวเลขป่าแอมะซอนที่ถูกทำลายนี้ยังเป็นตัวเลขขั้นต้น ซึ่งเจ้าหน้าที่สถิติของสำนักวิจัยอวกาศบราซิล จะมีการคำนวณและจะประกาศพื้นที่ป่าแอมะซอนที่ถูกทำลายไปให้ทราบอีกครั้งในปีหน้า สำหรับตัวเลขขั้นต้นของผืนป่าแอมะซอนที่ถูกแผ้วถางทำลายในช่วง ๑ ปี แสดงให้เห็นว่า รัฐบาลบราซิลไม่สามารถควบคุมการตัดไม้ทำลายป่าแอมะซอนตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในกฎหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศปี ค.ศ. ๒๐๐๙ ซึ่งกำหนดให้ประเทศบราซิลจะต้องลดพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกทำลายลงให้เหลืออยู่ที่ ๓,๙๐๐ กิโลเมตรต่อปี