1 ธันวาคม 2562 2 ธ.ค. นี้ กทม. แจกกล้าไม้ 1 ล้านต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กรุงเทพฯ

ที่มา : https://www.nationtv.tv/main/content/378753053/?ago=

2 ธ.ค.นี้ กทม.แจกกล้าไม้ 1 ล้านต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กรุงเทพฯ ช่วยดูดซับมลพิษทางอากาศ รับได้ที่สำนักงานเขต พร้อมติดตามการเจริญเติบโตของต้นไม้ด้วยแอพพลิเคชั่น

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง บอกว่า ทางกรุงเทพมหานครขอเชิญชวนประชาชนนำถุงผ้ามารับกล้าไม้ในโครงการ “มอบล้านกล้า สู่ล้านต้น จากล้านคน สู่สังคมเมือง” เพื่อนำไปปลูกในบริเวณบ้าน หรือพื้นที่ของตัวเอง เพื่อร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับกรุงเทพฯ รวมถึงช่วยดูดซับมลพิษทางอากาศในอนาคตโดยต้นไม้ที่จะแจกจนกว่าจะครบล้านต้น เป็นต้นไม้ที่มีดอกสีเหลือง

ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีทั้งทรงพุ่มและไม้สูง เลือกได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่เลย ได้แก่ ต้นรวงผึ้ง ประดู่ ทองอุไร เหลืองปรีดียาธร ทรงบาดาล และนนทรีหลังจากรับกล้าไม้แล้ว ก็ขอเชิญชวนลงทะเบียนปลูกต้นไม้ผ่านแอปพลิเคชัน “WE GROW” เพื่อบันทึกข้อมูลต้นไม้และแชร์การเติบโตของต้นไม้ที่ได้ปลูกท่านปลูกให้คนอื่นๆ ได้รับทราบ ถือเป็นการติดตามผลการปลูกต้นไม้ และแบ่งปันข้อมูลในการดูแลรักษาต้นไม้ให้ยั่งยืนอีกทางหนึ่ง

ทั้งนี้ สามารถรับต้นกล้าได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่แต่ละพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร