1 ธันวาคม 2562 ทส. เปิดตัว “หน้าบ้านใครหน้าบ้านมัน” หวังรักษาทรัพยากรทางทะเลท้องถิ่น

ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/politic/1715583

ยุทธพล ที่ปรึกษา รมว.ทส. นำทีมเปิดตัวโครงการ “หน้าบ้านใครหน้าบ้านมัน” หาดเจ้าสำราญ สร้างการมีส่วนร่วมของชาวบ้านรักษาทรัพยากรทางทะเลท้องถิ่น หน้าบ้านตนเอง

วันที่ 1 ธ.ค. นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำจิตอาสากว่า 400 คน เก็บขยะและทำความสะอาดบริเวณชายหาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี พร้อมเปิดตัวโครงการ Save Marine for My Life หรือโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและสนับสนุนภารกิจของชุมชนชายฝั่ง เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง “หน้าบ้านใครหน้าบ้านมัน” พร้อมย้ำบิ๊กโปรเจกต์ Everyday Say No To Plastic Bags กำหนดดีเดย์ 1 ม.ค.2563 พร้อมเปิดตัวยิ่งใหญ่ ดึงห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 70 แห่ง ช่วยแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกตกค้างในสิ่งแวดล้อม และขยะพลาสติกในทะเลของประเทศ

นายยุทธพล กล่าวว่า แม้ว่าปัญหาขยะทะเลของประเทศไทยจะมีแนวโน้มด้านการบริหารจัดการไปในทิศทางที่ดี ทุกภาคส่วนต่างให้ความสำคัญและร่วมมือกันในการจัดการเป็นอย่างดี ภาพรวมของปัญหาเริ่มทุเลาลง แต่อย่างไรก็ตาม นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ยังคงเน้นย้ำอยู่เสมอ ให้ดำเนินการเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องและจริงจัง เนื่องจากปัญหาขยะทะเลมีมาอย่างต่อเนื่องหลายสิบปี ดังนั้นการดำเนินการแก้ไขจะทำเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆ มิได้ จะต้องทำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขยะทะเลกว่า 80% มาจากกิจกรรมมนุษย์ ดังนั้นจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการร่วมมือกัน ซึ่งครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่มุ่งเน้นความร่วมมือจากประชาชนและชุมชนชายฝั่ง ในการดูแลรักษาพื้นที่ชายหาดให้สะอาด ปลอดขยะ โดยในวันนี้มีจิตอาสาที่เป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลกว่า 400 คน ร่วมเปิดตัวและร่วมเก็บขยะในพื้นที่ชายหาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี ซึ่งการเปิดตัววันนี้ตนได้เน้นย้ำและขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาขยะทะเลร่วมกัน

นอกจากนี้ ยังมีอีก 1 โครงการสำคัญ ได้แก่ โครงการ Everyday Say No To Plastic Bags ที่ท่าน รมว.ทส.ได้ผลักดันและเชิญชวนห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศกว่า 75 แห่งร่วมโครงการ โดยกำหนดให้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป จะงดแจกถุงพลาสติกให้กับลูกค้าที่เข้าใช้บริการในห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกตกค้างในสิ่งแวดล้อม รวมถึงปัญหาขยะพลาสติกในทะเลอีกด้วย

ด้านนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กล่าวเสริมว่า โครงการ Save Marine for My Life หรือโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและสนับสนุนภารกิจของชุมชนชายฝั่ง เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง “หน้าบ้านใครหน้าบ้านมัน” ได้มีการเตรียมการและริเริ่มโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตั้งแต่สมัย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งตนได้รับมาสานต่อ โดยได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันนี้

อย่างไรก็ตาม กรมฯได้พยายามสร้างเครือข่ายชุมชนชายฝั่ง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีเครือข่ายชุมชนชายฝั่งใน 24 จังหวัดชายฝั่งทะเล ทั้งสิ้น 575 กลุ่ม สมาชิกกว่า 13,864 คน นอกจากนี้ยังมีอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (Marine Rangers) กว่า 12,638 คน ที่เป็นสมาชิกของ ทช. ในการร่วมเป็นเสมือนกำลังในการดูแลรักษาและเฝ้าระวังทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำหรับกิจกรรมในวันนี้นอกจากการรระดมกำลังจิตอาสากว่า 400 คน ร่วมเก็บขยะแล้วยังได้มีการปล่อยซั้งปลาหรือแนวปะการังเทียมในพื้นที่ เพื่อเป็นแหล่งอนุบาลพันธุ์ปลา พร้อมปล่อยเต่าทะเล และพันธุ์ปลาลงสู่ทะเล

นายโสภณ กล่าวอีกว่า นอกจากพี่น้องประชาชนจะมีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องทรัพยากรหน้าบ้านตนเองแล้ว ขยะพลาสติกในทะเลส่งผลกระทบร้ายแรงและใกล้ตัวเรากว่าที่หลายๆ คนคิด การสะสมของไมโครพลาสติกในสัตว์ทะเล สุดท้ายมนุษย์ก็จะได้รับกลับมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ผ่านระบบห่วงโซ่อาหาร ปัญหาขยะพลาสติกแม้จะมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้น แต่การจัดการแก้ไขปัญหายังไม่สามารถหยุดดำเนินการได้ ความร่วมมือของอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลและของทุกภาคส่วน การปลุกจิตสำนึกของคนสังคมในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกยังคงสำคัญ เปรียบเสมือนกุญแจดอกสุดท้ายในการปลดล็อกปัญหาขยะทะเลที่เรื้อรังมานาน

”สุดท้ายนี้ จึงขอความร่วมมือร่วมใจในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกตกค้างในทะเล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ประเทศไทยจะสามารถจัดการปัญหาขยะทะเลได้อย่างยั่งยืนและเป็นท่ียอมรับและเป็นต้นแบบในการจัดการปัญหาขยะทะเลให้กับอีกหลายประเทศทั่วโลกต่อไป นายโสภณ กล่าว.