1 ตุลาคม 2565 ฤดูร้อนนี้น้ำแข็งในทะเลอาร์กติก มีระดับต่ำสุด

ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/foreign/2512486

จากการสังเกตการณ์ของดาวเทียม Global Change Observation Mission 1st-Water “SHIZUKU” ขององค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น พบว่า น้ำแข็งในทะเลอาร์กติกถึงระดับต่ำสุดประจำปีเมื่อ 18 ก.ย. โดยน้ำแข็งที่ปกคลุมได้หดตัวลงเป็นพื้นที่ 4.67 ล้านตารางกิโลเมตรในปีนี้ ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยขั้นต่ำปี 2524-2553 ที่ 6.22 ล้านตารางกิโลเมตร ทั้งนี้ ระดับน้ำแข็งในฤดูร้อนและรอบๆ มหาสมุทรอาร์กติกลดลงอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่ดาวเทียมเริ่มตรวจวัดอย่างสม่ำเสมอในปี 2521

นักวิจัยน้ำแข็งในทะเลที่ศูนย์ข้อมูลหิมะและน้ำแข็งในสหรัฐอเมริกา ระบุว่า ปีนี้นับเป็นความต่อเนื่องของการที่น้ำแข็งที่ปกคลุมทะเลลดลงอย่างมากจากช่วงทศวรรษที่ 1980 แต่ไม่ใช่สิ่งที่เปลี่ยนไปโดยบังเอิญ นี่คือการแสดงถึงความเปลี่ยนแปลงพื้นฐานในน้ำแข็งที่ปกคลุมทะเล เพื่อตอบสนองต่ออุณหภูมิที่ร้อนขึ้น.