1 ตุลาคม 2565 ทช. พิสูจน์ซากพะยูนหาดนางรอง

ที่มา : https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3593597

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก (ศวบอ.) แจ้งผลการชันสูตรซากพะยูน บริเวณหาดนางรอง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ว่า ได้ดำเนินการผ่าชันสูตรซาก พบว่า เป็นพะยูนเพศเมีย อยู่ในช่วงอายุโตเต็มวัย ขนาดความยาว 234 ซม.น้ำหนักประมาณ 200-300 กก. สภาพซากเน่า ความสมบูรณ์ทางโภชนาการปกติ ภายนอกร่างกาย ไม่พบบาดแผลรุนแรง ร่องรอยบนลำตัวเกิดจากซากครูดไปตามหินและทรายหลังตาย พบการเน่าเปื่อยบริเวณครีบอก คาดว่าเสียชีวิตมาแล้ว 2-3 วัน

จากการผ่าชันสูตรซากในเบื้องต้น สภาพภายนอกไม่พบบาดแผลสำคัญหรือรอยรัดจากเชือกหรือเครื่องประมง ชั้นไขมันใต้ผิวหนังหนาประมาณ 1.5 เซนติเมตร พบรอยช้ำเป็นวงกว้างบริเวณคอหรือหลังท้ายทอย ทั้งนี้ กระดูกคอและกะโหลกปกติ ไม่มีการแตกหรือหัก อวัยวะภายในตลอดทางเดินอาหารมีหญ้าทะเลจำนวนมาก ไม่พบตัวเต็มวัยของพยาธิในทางเดินอาหาร และพบขยะทะเล เช่น อวนเอ็น เล็กน้อยซึ่งพบได้จากการปะปนอยู่ในอาหารตามธรรมชาติ สรุปสาเหตุการตาย เกิดจากการถูกกระแทกด้วยของแข็งไม่มีคมบริเวณท้ายทอย เนื่องจากพบรอยถลอกที่ผิวหนังและรอยช้ำในกล้ามเนื้อขนาดใหญ่บริเวณท้ายทอย และสัตวแพทย์ได้ทำการเก็บตัวอย่างกล้ามเนื้อเพื่อส่งพิสูจน์ด้านพยาธิวิทยาต่อไป