1 ตุลาคม 2563 ลำน้ำมาศทะลักท่วมชุมพวงโคราช

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_785321/

ปริมาณน้ำจากลำมาศ และลำน้ำมูลที่ไหลมาสมทบกันในพื้นที่ ต. ประสุข อ. ชุมพวง จ. นครราชสีมา มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนเอ่อล้นไหลเข้าท่วมถนนทางเข้าหมู่บ้านสะแก หมู่ที่ ๗ ต. ประสุขท่วมสูงประมาณ ๔๐ – ๕๐ ซม. ชาวบ้านต้องเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นเข้าหมู่บ้าน มวลน้ำที่ท่วมสูงเอ่อล้นเข้าท่วมนาข้าวของเกษตรกรที่อยู่ติดกับลำน้ำมาศกว่า ๘๐ ซม. ต้นข้าวจมน้ำเสียหายกว่า ๑๐๐ ไร่ เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่ ต. โบสถ์ อ. พิมาย ปริมาณน้ำจากลำน้ำมาศท่วมไร่มันสำปะหลังได้รับความเสียหาย สาเหตุเกิดจากพื้นที่ อ. ชุมพวง เป็นพื้นที่รองรับปริมาณน้ำจากลำปลายมาศ อ. ลำปลายมาศ จ. บุรีรัมย์ และรับน้ำจากลำน้ำมูลในพื้นที่ อ. พิมาย ทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนเอ่อล้นไหลเข้าท่วมถนนทางเข้าหมู่บ้าน นาข้าว และไร่มันสำปะหลังของเกษตรกรได้รับความเสียหาย