1 กุมภาพันธ์ 2565 เผยผลผ่าซากเต่ากระ และโลมา ไม่เกี่ยวคราบน้ำมันรั่วมาบตาพุด

ที่มา: https://www.sanook.com/news/8511566/

นายโสภณ ทองดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) เผยผลการชันสูตรของสัตว์แพทย์ มีผลดังนี้ ซากโลมาที่พบเป็นโลมาปากขวดอินโดแปซิฟิก (Indo-Pacific Bottlenose Dolphin: Tursiops aduncus) ขนาดความยาวซากที่เหลืออยู่ 2.35 ม. สภาพซากเน่ามาก (advanced decomposition หรือที่ระดับ 4/5) จากสภาพ ซากโลมาตัวนี้เสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 7-10วัน จากการตรวจสอบกล้ามเนื้อและผิวหนังหลุดร่อน อวัยวะหลายส่วนหลุดหายไป เนื่องจากผนังช่องท้องเปิดออกจากการเน่าตามธรรมชาติ ทางเดินอาหารพบ gastric content เล็กน้อย ตลอดทางเดินหายใจ และทางเดินอาหารไม่พบสิ่งแปลกปลอม และคราบน้ำมัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสภาพเน่ามาก ไม่สามารถหาสาเหตุการตายที่ชัดเจนได้

ซากเต่าทะเลที่พบเป็นเต่ากระ (Hawksbill Turtle : Eretmochelys imbricata) ขนาดกระดองกว้าง 74 ซม. กว้าง 83 ซม. เพศเมีย อยู่ในช่วงวัยเจริญพันธุ์ สภาพซากเน่ามาก เป็นเต่าที่เกิด และโตในธรรมชาติ ไม่พบหมายเลขไมโครชิพ และแถบเหล็กระบุตัวตน จากการตรวจสอบ จากสภาพซากเต่าได้เสียชีวิตมาแล้วไม่น้อยกว่า 5-7 วัน เต่าทะเลมีไขมันสะสมตามช่องท้องค่อนข้างน้อย บ่งบอกการป่วยที่เรื้อรัง ตลอดทางเดินอาหารพบอาหารตามธรรมชาติเล็กน้อย ได้แก่ ปะการังอ่อน เปลือกหอย ไฮดรอย เป็นต้น ทั้งนี้ ยังพบขยะทะเลจำนวนหนึ่ง เช่น ถุงพลาสติก เศษเชือก เศษกระสอบ หนังยางรัดแกง แต่ไม่พบการอักเสบของทางเดินอาหาร ไม่พบการปนเปื้อนหรือคราบน้ำมันทั้งภายใน และภายนอกของเต่าทะเล อย่างไรก็ตาม เนื่องจากซากเน่ามากทำให้ไม่สามารถสรุปหาสาเหตุการตายได้