1 กุมภาพันธ์ 2563 รองผู้ว่าฯ นราธิวาส ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันสอดส่องดูแลอย่าให้มีการจุดไฟเผาป่าพรุ พร้อมเตรียมมาตรการรับมือภัยแล้งไว้แล้ว

ที่มา : http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200201080439002

นายไพโรจน์ จริตงามรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า รัฐบาลได้กำชับทุกจังหวัดออกมาตรการรับมือภัยแล้ง พร้อมแจ้งเตือนหากมีพื้นที่ใดจะเกิดภัยแล้ง ให้เร่งเก็บน้ำอุปโภค-บริโภค ซึ่งในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ได้เตรียมมาตรการช่วยเหลือไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ช่วงหน้าแล้งคือ ไฟไหม้ป่าพรุ 2 แห่ง ป่าพรุโต๊ะแดงกับพรุบาเจาะ ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณรอบขอบพรุทั้ง 2 แห่ง ต้องระมัดระวัง ช่วยกันสอดส่องดูแล อย่าให้มีการจุดไฟเผาป่า ขณะที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้วางแผนควบคุมดูแลและบริหารจัดการน้ำรอบขอบป่าพรุและอย่าปล่อยให้น้ำในป่าพรุแห้ง  จังหวัดนราธิวาส กำชับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานชลประทาน อำเภอทุกอำเภอ ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการรับมือภัยแล้ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ทันที