1 กุมภาพันธ์ 2563 ปลูกป่าชายเลน – ร่วมปล่อยเต่า ปลุกจิตสำนึกคนรักษ์ธรรมชาติ

ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/local/east/1761033

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าพื้นที่โครงการป่าชายเลนจังหวัดระยอง “มหัศจรรย์ป่าชายเลนทุ่งโปรงทอง ปากน้ำประแส” มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม และประธาน วพน.รุ่น 15 นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ กรรมการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)/ประธาน วพน.รุ่น 14 นายปริญญา โพธิสัตย์ รอง ผวจ.ระยอง นายไชยรัตน์ เอื้อตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำประแส นายภุชง สกฤษฎีชัยกุล ผอ.สนง.ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 ดร.กนกวรรณ เบญจาทิกุล รองประธานสภา อบจ.ระยอง ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผช.กก.
ผจก.ใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพ–ลักษณ์องค์กร บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (พีทีที จีซี) นอกจากนี้มี น.ส.เชาวนี พันธุ์พฤกษ์ ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานบริหารกิจการเพื่อสังคมฯ พีทีทีจีซี รวมทั้งผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) ของสถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่น 14-15 ส่วนราชการ ชาวบ้านและนักเรียน ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง

ในงานมีการจัดบูธกิจกรรมการนำขยะทะเลมาใช้ประโยชน์ของ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ การปลูกป่าชายเลน เยี่ยมชมทัศนียภาพป่าชายเลนทุ่งโปรงทอง ปากน้ำประแส ในปัจจุบันพื้นที่ป่าชายเลนบางส่วนมีสภาพเสื่อมโทรม ไม่สมบูรณ์ ปริมาณสัตว์น้ำเศรษฐกิจมีจำนวนลดลง จึงได้จัดกิจกรรมฟื้นฟูป่าชายเลน และเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำเศรษฐกิจให้แก่พี่น้องประชาชนในบริเวณพื้นที่โครงการ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์สูงสุด ร่วมมือร่วมใจกันในการดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในชุมชน โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและเพิ่มปริมาณทรัพยากรสัตว์น้ำในป่าชายเลน เป็นการรณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกรักหวงแหนให้กับผู้ร่วมกิจกรรมและชุมชนในพื้นที่เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแก่ชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง “กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงานรุ่นที่ 15 ภาคราชการ ท้องถิ่น เอกชน และประชาชนในพื้นที่ปากน้ำประแส ช่วยกันปลูกป่าชายเลนจำนวน 700 ต้น ปล่อยพันธุ์เต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ 49 ตัว และปล่อยพ่อแม่พันธุ์ปูทะเลคืนสู่ธรรมชาติ จำนวน 1,999 ตัว” นายโสภณ กล่าว

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content