1 กันยายน 2563 โลดทะนงใบขน หายากใกล้สูญพันธุ์

ที่มา:

https://www.thairath.co.th/news/local/1921603

สำนักหอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช บันทึกข้อมูลพันธุ์ไม้แปลกตาที่หายากใกล้สูญพันธุ์ โลดทะนงใบขน (EUPHORBIACEAET) ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Rigonostemon Flavidus Gagnep.ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ที่สำคัญ เป็นไม้พุ่ม สูงประมาณ ๑ – ๒ ม. กิ่งอ่อนมีขนหยาบแข็ง สีเหลืองถึงสีน้ำตาล กิ่งแก่ มีขนสากแข็งหรือเกลี้ยง ใบเดี่ยว เรียงอัดแน่นเป็นกลุ่ม รูปใบหอกกลับถึงรูปขอบขนานแกมรูปใบหอกกลับ กว้าง ๔.๕ – ๙.๕ ซม. ยาว ๑๑.๕ – ๓๔.๕ ซม. ปลายเรียวแหลม โคนใบสอบเรียวคล้ายเป็นติ่ง หรือไว้เป็นรูปหัวใจ ขอบใบเรียบ หรือจักฟันเลื่อยถี่มีขนครุย แผ่นใบบางคล้ายกระดาษ มีขนปกคลุมหนาแน่นทั้งสองด้าน ดอกแยกเพศอยู่บนต้นเดียวกัน ตามซอกใบและปลายกิ่ง กลีบดอกสีแดงอมม่วง ดอกเพศผู้อยู่เป็นช่อ คล้ายช่อกระจะ ดอกเพศเมียเป็นดอกเดี่ยว มีใบประดับรูปแถบ รูปหอกหรือรูปเคียวสีเขียว มีผลแบบผลแห้งแตกออกมี ๓ พูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ ๐.๖ ซม. ผลแก่สีน้ำตาล เป็นจุดสีเหลือง การกระจายพันธุ์ในประเทศไทยขึ้นกระจายในป่าดงดิบแล้ง ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว จ. บึงกาฬ และอุทยานแห่งชาติภูลังกา จ. นครพนม ที่ระดับความสูงประมาณ ๑๗๖ ม. ออกดอก เดือน พ.ค. – ต.ค. กลายเป็นผลเดือน ส.ค. – ธ.ค. สถานภาพและปัจจัยคุกคามพืชหายาก เพราะถิ่นที่อยู่อาศัยถูกคุกคาม การประเมินสถานภาพตามเกณฑ์ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง