1 กันยายน 2563 ลำน้ำมูลเน่าเสีย อ. พิมายต่อท่อผันน้ำดิบผลิตประปา

ที่มา:

นายลัด ราวพิมาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธารละหลอด พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่าง กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ต. ธารละหลอด อ. พิมาย จ. นครราชสีมาเดินท่อประปาหมู่บ้านระยะทางกว่า ๒๐๐ ม. เพื่อสูบน้ำดิบจากสระน้ำภายในวัดธารละหลอดนำไปใช้ผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ปริมาณน้ำในลำน้ำมูล และลำน้ำจักราช ที่ไหลผ่านพื้นที่ เกิดการเน่าเสียของวัชพืช ทำให้น้ำมีกลิ่นเหม็น ไม่สามารถใช้การได้ จำเป็นต้องใช้น้ำจากสระน้ำภายในวัด ซึ่งเหลืออยู่เพียงสระเดียวในหมู่บ้าน ใช้ผลิตน้ำประปาจ่ายให้แก่ชาวบ้าน ๓ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๒ ๓ และ ๑๔ จำนวน ๓๐๐ หลังคาเรือน จนกว่าปริมาณน้ำในลำน้ำมูล และลำน้ำจักราชใสสะอาดมากขึ้น สาเหตุที่น้ำให้เน่าเสีย เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง วัชพืชเจริญเติบโตอยู่ในแม่น้ำ และเมื่อปริมาณน้ำในลำมูลเพิ่มสูงขึ้น วัชพืชตาย และเกิดการเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น ชาวบ้านไม่สามารถนำเอาน้ำขึ้นมาใช้ผลิตน้ำประปาได้