1 กันยายน 2563 กรมชลประทานปิดจ๊อบคลองผันน้ำบางสะพาน ก.ย. นี้ หวังป้องกันอุทกภัยในเมือง

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/central/1921820

นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทานฝ่ายก่อสร้างเปิดเผยว่า ลงพื้นที่ติดตามโครงการบรรเทาอุทกภัยบางสะพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ. ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งการบรรเทาอุทกภัย และเก็บกักไว้ใช้ในฤดูแล้ง โดยมีโจทย์สำคัญคือเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่บางสะพานในปี ๒๕๔๗ อันเป็นที่มาของโครงการนี้ ซึ่งกรมชลประทานน้อมรับแนวพระราชดำริในการช่วยเหลือประชาชนใส่เกล้าใส่กระหม่อม และจัดวางโครงการ เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะสามารถระบายน้ำออกสู่ทะเลได้ไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๕ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที บรรเทาปัญหาอุทกภัย มีแหล่งน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้งเพิ่มขึ้นอีก ๓๑ ล้านลูกบาศก์เมตรเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ประมาณ ๑๕,๐๐๐ ไร่ ปัจจุบันภาพรวมทั้งโครงการก้าวหน้ากว่าร้อยละ ๑๕ ตามแผนงานที่วางไว้

โครงการบรรเทาอุทกภัย อ. บางสะพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะเวลาโครงการ ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๗ วงเงิน ๖,๑๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย ๑. งานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ๒ แห่งคือ อ่างเก็บน้ำบ้านไทรทอง ความจุ ๑๓.๓๖ ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน้ำคลองลอยตอนล่าง ความจุ ๑๗.๔๖ ล้านลูกบาศก์เมตร ความจุรวม ๒ อ่าง ๓๐.๘๐ ล้านลูกบาศก์เมตร การปรับปรุงอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ๓ แห่ง ความจุ ๑.๓๒ ล้าน ลูกบาศก์เมตร และปรับปรุงฝายทดน้ำ ๑ แห่ง ๒. เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ โดยการขุดขยายคลองบางสะพาน คลองแม่รำพึง คลองปัตตามัง และคลองเขาม้าร้อง พร้อมอาคารประกอบ  ๓. ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ โดยก่อสร้างประตูระบายน้ำในคลองบางสะพาน ๓ แห่ง คลองปัตตามัง ๒ แห่ง คลองแม่รำพึง ๒ แห่ง และคลองเขาม้าร้อง ๒ แห่ง ๔. งานคลองผันน้ำเลี่ยงเมือง โดยขุดคลองผันน้ำคลองบางสะพาน คลองผันน้ำแม่รำพึง – อ่าวบ่อทองหลาง และคลองผันน้ำคลองเขาม้าร้อง – อ่าวบางสะพาน

โครงการก่อสร้างคลองผันน้ำคลองบางสะพาน ต. พงศ์ประศาสน์ อ. บางสะพาน ความยาว ๕๓๑ ม. ลึก ๖ ม. ท้องคลองกว้าง ๓๒ ม. เป็นคลองที่ช่วยผันน้ำอ้อมตัว อ. บางสะพาน อัตราการไหล ๕๒๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทำให้สามารถควบคุมและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนตัวเมือง อ. บางสะพาน ซึ่งใน ๑๐ ปีที่ผ่านมา มีปัญหาท่วมซ้ำซาก ลดพื้นที่น้ำท่วมกว่า ๔,๙๐๐ ไร่ จำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมลดลง ๑,๖๔๐ ครัวเรือน

เมื่อ ๒๑ ส.ค. ๖๓ ที่ผ่านมาได้ลงไปพื้นที่สั่งการให้เร่งรัดการทำงานในทุกมิติ ทั้งการเพิ่มจำนวนเครื่องจักร เครื่องมือ เร่งระยะเวลาในการทำงานทั้งกลางวันกลางคืน และที่สำคัญคือ กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในบริเวณบ่อก่อสร้าง ให้พร้อมผันน้ำรองรับสถานการณ์น้ำหลากหากเกิดขึ้นได้ทันที เพื่อตัดยอดน้ำที่จะเข้าเมืองบางสะพาน บรรเทาอุทกภัยในเมืองบางสะพาน และน้ำท่วมถนนเพชรเกษมที่เป็นเส้นทางลงภาคใต้ทั้งหมด

โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทรทอง พร้อมระบบส่งน้ำ ความจุ ๑๓.๒๙ ล้านลูกบาศก์เมตร ความสูง ๔๔ ม. สันเขื่อนยาว ๕๔๔ ม. งบประมาณก่อสร้าง ๙๘๐ ล้านบาท เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนอุปโภคบริโภค เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามแผนจะแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการงานก่อสร้างมีความก้าวหน้ากว่าร้อยละ ๒๐ อ่างจะกักเก็บน้ำที่มาจากเทือกเขาตะนาวศรีไว้ส่วนหนึ่งก่อนจะลงไปยัง อ. บางสะพาน ทำหน้าที่ทั้งเก็บน้ำ และตัดยอดน้ำก่อนเข้าเมือง ขณะที่การปรับปรุงอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ๓ แห่ง แล้วเสร็จ ๑๐๐ % ขณะที่โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านคลองลอยตอนล่าง อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นอกจากนั้น การก่อสร้างประตูระบายน้ำในคลองที่มีการขยายทั้งหมดอยู่ระหว่างดำเนินการเช่นกัน ทั้งนี้ ทุกโครงการกรมชลประทานจะติดตามและควบคุมให้เสร็จตามแผนงานที่กำหนด เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนเต็มประสิทธิภาพโดยเร็วที่สุด

kürtaj ankara Marmaris transfer betgaranti giriş kolaybet giriş epoksi zemin kaplama fiyatları maksibet youwin epoksi boya youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort eryaman escort istanbul escort mersin escort bayan beylikdüzü escort alaçatı escort istanbul escort