1 กรกฏาคม 2563 คาเฟ่แห่งแรกในอินเดียที่เปิดให้ลูกค้าใช้ “ขยะพลาสติก” จ่ายค่าอาหาร

ที่มา:

https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9630000067345

ในประเทศอินเดียมีขยะพลาสติกเกิดขึ้นมากถึง ๒๕,๐๐๐ ตันต่อวัน แต่มีเพียง ๑๔,๐๐๐ ตันที่ถูกจัดการอย่างเป็นระบบ ในเมื่อการขยับตัวแค่ครั้งเดียวของ “Garbage Café” สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่เมืองได้ถึง ๓ อย่างในเวลาเดียว ทั้งเรื่องคนยากไร้ การจัดการขยะ และการปรับปรุงถนน“Garbage Café” หรือ “คาเฟ่ขยะ” เป็นร้านอาหารแห่งหนึ่งในเมือง Ambikapur รัฐ Chhattisgarh ประเทศอินเดีย ที่เปิดให้ลูกค้าสามารถจ่ายค่าอาหารได้ด้วยวิธีการใหม่ที่ดีต่อเมืองอย่าง “การใช้ขยะจ่ายค่าอาหาร” เพื่อแก้ ๒ ปัญหาหลักของประเทศอินเดียอย่างการจัดการขยะ และให้ผู้คนอิ่มท้อง ผ่านการยืมมือผู้ที่ต้องการอาหารให้ช่วยเก็บรวบรวมขยะมาแลกเป็นอาหารที่มีคุณภาพ ราคาที่ Garbage Café กำหนดเอาไว้ก็ไม่ใช่ว่าจะหมูๆ จนไม่ว่าใครก็แห่กันเข้ามาแลกอาหารฟรี แต่ถูกกำหนดเอาไว้อย่างจริงจังคือ ขยะพลาสติก ๕๐๐ กรัม ถึงจะสามารถนำมาแลกกับอาหารเช้าอร่อยๆ ได้ ๑ มื้อ และขยะพลาสติก ๑ กก. จะสามารถมาแลกกับอาหารปรุงสดใหม่เต็มรูปแบบได้ ๑ มื้อ เรียกได้ว่า เป็นจำนวนที่ไม่น้อยเลยทีเดียว ทำให้ผู้คนรวบรวมขยะมาแลกข้าว ส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้ที่มีความจำเป็นและต้องการอาหารจริงๆ อย่างคนไร้บ้าน และผู้ไม่มีรายได้ นอกจากกลไกการนำขยะมาแลกอาหารนี้เกิดขึ้นเพื่อแก้ทั้งปัญหาอาหารที่ขาดแคลนไปพร้อมๆ กับการลดปริมาณขยะในเมืองแล้ว ปลายทางของขยะพลาสติกที่ถูกเก็บรวบรวมมาที่คาเฟ่แห่งนี้ ยังจะถูกนำไปแปรรูปเพื่อใช้ในการสร้างถนนเส้นต่างๆ ภายในเมืองต่อไป เพื่อให้ขยะที่ได้มาถูกนำไปใช้ซ้ำอย่างเกิดประโยชน์ที่สุด ปัจจุบันได้มีถนนเส้นหนึ่งถูกสร้างขึ้นจากยางมะตอยและขยะที่เก็บได้จากคาเฟ่แห่งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และยังมีการวางแผนที่จะสร้างถนนเส้นอื่นๆ ต่อไปในอนาคต ด้านคุณสมบัติของถนนจากขยะพลาสติกนี้ยังมีประสิทธิภาพในการป้องกันความเสียหายจากน้ำอย่างพายุ และน้ำท่วมมากเป็นพิเศษอีกด้วย โปรเจกต์นี้ประสบความสำเร็จอย่างมากในประเทศอินเดียจนเกิดเป็นโปรเจกต์ใหม่ๆ จากไอเดียที่ใกล้เคียงกันนี้ในอีกหลายพื้นที่ของประเทศ พร้อมความคาดหวังว่านอกจากประเด็นเรื่องของอาหารแล้ว จะสามารถขยายขอบเขตของสิ่งที่ใช้ขยะซื้อได้ ให้กว้างขึ้นได้ก็คงจะดีไม่น้อย เช่น โฮสเทลหรือที่พักชั่วคราวที่จะช่วยแก้ปัญหาคนไร้บ้านได้ต่อไป อย่างไรก็ตาม หลายคนก็ตั้งข้อสงสัยว่า หากการนโยบายการเลิกใช้พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง Single use plastic ของประเทศอินเดียซึ่งมีแผนจะดำเนินการในปี ๒๐๒๒ แล้วการเก็บขยะมาจ่ายค่าอาหารที่เกิดขึ้นนี้จะยังดำเนินการต่อไปได้หรือ