1 กรกฎาคม 2565 ไม้กลายเป็นหินยาวที่สุดในโลก จ.ตาก

ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/local/north/2433575

นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานบันทึกสถิติโลกไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลก Guinness World Records (GWR) โดยมี นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี และนายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ในฐานะผู้อำนวยการอุทยานธรณีไม้กลายเป็นหินตาก ร่วมแถลงข่าวการจัดงานในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ การจัดงานบันทึกสถิติโลก Guinness World Records จะมีขึ้น ณ อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย-ไม้กลายเป็นหิน (เตรียมการ) ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ในวันที่ 8 ก.ค. 65 ซึ่งภายในงานจะมีพิธีรับมอบป้ายแสดงการบันทึกสถิติโลกไม้กลายเป็นหินยาวที่สุดในโลก ซึ่งมีความยาว 69.70 เมตร โดยไม้กลายเป็นหินมีความยาวที่สุดในโลกที่บันทึกสถิติในปัจจุบันเป็นไม้กลายเป็นหินที่มณฑลซินเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีความยาว 38 เมตร ทั้งนี้ แหล่งไม้กลายเป็นหินจังหวัดตากเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการด้านธรณีวิทยา วนศาสตร์ และธรรมชาติวิทยา ซึ่งมีความสำคัญในการจัดตั้งอุทยานธรณีระดับประเทศ และยกระดับสู่การเป็นอุทยานธรณีระดับโลกต่อไป