1 กรกฎาคม 2564 “วราวุธ” นำจิตอาสาเก็บขยะชายหาดบริเวณหาดไม้ขาว จ.ภูเก็ต เพื่อรับการเปิด Phuket Sandbox วันแรก ภาพรวมเก็บขยะชายหาดได้กว่า 806 กก.

ที่มา:

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210701123528145

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำทีมจิตอาสาลงพื้นที่เก็บขยะบริเวณชายหาดไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ตั้งแต่บริเวณชายหาดอนันตรายาวขึ้นไปตามชายหาดสาธารณะ ระยะทางกว่า 1 กม. เพื่อรับการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวในโครงการ Phuket Sandbox ที่เปิดรับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการในวันนี้ (1 ก.ค.) คืนความสวยงามให้แก่พื้นที่หาดทราย และเปิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่า หากเจอขยะทุกคนต้องช่วยกันเก็บขยะทิ้งลงถังอย่าทิ้งขยะลงทะเล สำหรับปริมาณขยะที่จิตอาสาร่วมกันเก็บจากบริเวณหาดไม้ขาววันนี้มีปริมาณกว่า 806 กก. ส่วนมากเป็นขยะพลาสติก รองลงมาเป็นขยะประเภทโฟม ขยะอินทรีย์ และขยะอันตรายพวกหลอดไฟ สิ่งสำคัญช่วงนี้จะมีปริมาณขยะจากทะเลถูกพัดพาขึ้นมาสะสมบนชายหาดของ จ.ภูเก็ตเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นฤดูมรสุม ทำให้ประชาชน หน่วยงานต่าง ๆ และผู้ประกอบการในพื้นที่ต้องมีกิจกรรมเดินเก็บขยะตามชายหาดอยู่เป็นประจำ เพื่อร่วมกันทำความสะอาดชายหาดให้คงสวยงามและน่าท่องเที่ยว