1 กรกฎาคม 2563 “สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา” แลนด์มาร์กสีเขียวแห่งใหม่ของคนกรุงเทพฯ

ที่มา:

https://mgronline.com/travel/detail/9630000067067

“สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา” แต่เดิมนั้นเคยเป็นโครงสร้างของรางรถไฟฟ้าลาวาลินที่ถูกปล่อยทิ้งร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์มานานกว่า ๓๐ ปี ต่อมาทางกรุงเทพมหานครได้ดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้า หรือสะพานด้วน ให้กลายเป็นสวนสาธารณะลอยฟ้าที่เชื่อมการสัญจรฝั่งธนบุรีเข้ากับฝั่งพระนครสวนลอยฟ้าเจ้าพระยานี้มีความยาวเพียง ๒๘๐ ม. และกว้าง ๘.๕๐ ม. เป็นทั้งทางเดิน – ทางจักรยานสัญจร มุมพักผ่อน และจุดชมวิว ทำสโลปทางเดินต่างระดับให้สามารถใช้พื้นที่กันได้อย่างเต็มที่ โดยได้มีการติดตั้งราวกันตกความสูงประมาณ ๒ – ๓ ม. รวมทั้งติดตั้งลิฟต์สำหรับผู้พิการบริเวณทางขึ้นลงสองฝั่ง ทั้งฝั่งสวนสมเด็จพระปกเกล้าฯ เขตพระนคร และสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ เขตคลองสาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ