วันที่ 22 เมษายน ของทุกปี วันคุ้มครองโลก

วันที่ 22 เมษายน ของทุกปี วันคุ้มครองโลก

วันคุ้มครองโลก (Earth Day) ตรงกับวันที่ 22 เมษายน ของทุกๆ ปี กำหนดขึ้น เพื่อย้ำเตือนจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นส่วนหนึ่งของสำนึกของประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ หลายอย่างเริ่มต้นง่ายๆ ได้ที่ตัวเรา ที่จะส่งความห่วงใยให้โลกใบนี้

Skip to content